Obligatiebeleggers, die zich zorgen maken over de aanhoudend hoge inflatie, hebben hun posities in langlopende Amerikaanse Treasuries teruggebracht in de aanloop naar de tweedaagse monetaire beleidsvergadering van de Federal Reserve deze week, waarin de rente waarschijnlijk stabiel zal blijven.

Er wordt algemeen verwacht dat het beleidsbepalende Federal Open Market Committee van de Amerikaanse centrale bank op woensdag voor een zevende achtereenvolgende vergadering haar dagrente in de 5,25%-5,50% bandbreedte zal houden. Fed-voorzitter Jerome Powell zal in zijn persconferentie na afloop van de vergadering naar verwachting de nadruk blijven leggen op een versoepelende koers, hoewel hij waarschijnlijk weinig haast zal maken met een renteverlaging op de korte termijn, gezien de aanhoudende inflatiedruk en een nog steeds robuuste arbeidsmarkt.

De Amerikaanse rentefuturesmarkt heeft de verwachtingen voor een versoepeling van het beleid dit jaar teruggeschroefd en rekent nu op één renteverlaging van 25 basispunten in 2024, waarschijnlijk in november of december, volgens berekeningen van LSEG.

Beleggers zullen zich ook richten op de bijgewerkte driemaandelijkse economische projecties van de Fed, waaronder de renteprognoses, ook wel de "dot plot" genoemd. De laatste dot plot van maart wees op drie renteverlagingen in 2024. Marktdeelnemers verwachten dat dit zal worden teruggebracht tot twee verlagingen of één.

"Wij zijn onderwogen aan de langere kant van de (Treasuries) curve, met name in looptijden van 20 tot 30 jaar in de aanloop naar de Fed-vergadering," zegt Noah Wise, senior portefeuillemanager voor het Plus Fixed Income-team bij Allspring Global Investments, met een beheerd vermogen van $570 miljard.

"Daar zien we meer risico omdat de inflatie structureel hoger is. De dienstensector van de economie blijft warmer draaien dan de goederensector. En wat we in onze analyse hebben gezien, geeft aan dat die prijsveranderingen de neiging hebben om hardnekkiger te zijn."

Hogere groei- en inflatieverwachtingen leiden meestal tot een sell-off aan de lange kant van de curve, waardoor die rendementen hoger worden.

De algehele inflatie is gematigd, maar blijft boven de Fed-doelstelling van 2%. De prijsindex voor de persoonlijke consumptieve bestedingen (PCE), de favoriete maatstaf van de Fed voor inflatie, steeg in april met 2,7% op jaarbasis, terwijl de consumentenprijsindex (CPI) in april een stijging van 3,4% op jaarbasis liet zien.

De CPI-gegevens voor mei worden woensdag gepubliceerd.

De looninflatie is vorige maand ook gestegen. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,4%, terwijl de lonen in de 12 maanden tot en met mei met 4,1% stegen. Een jaarlijkse loonstijging van 3,0%-3,5% wordt gezien als consistent met de Fed's inflatiedoelstelling van 2%.

Boris Kovacevic, wereldwijd macrostrateeg bij wereldwijd betalingsbedrijf Convera, zei dat er tekenen zijn dat de prijsdruk hoog kan blijven omdat de goedereninflatie weer is gaan stijgen door de stijging van de grondstoffenprijzen.

LONG WEDDENSCHAPPEN VERVAGEN

Met het oog op de Fed-vergadering van deze week hebben obligatiebeleggers hun netto long posities op Treasuries met langere looptijden op de futuresmarkt afgebouwd.

Uit gegevens van de Commodity Futures Trading Commission bleek dat money managers hun netto long posities op Amerikaanse 10-jaars notes vorige week hebben teruggebracht tot 1.214.934 contracten, het laagste niveau in ongeveer twee maanden. De netto longs op deze looptijd zijn sinds de eerste week van mei gedaald.

Ze beperkten ook de netto longs op ultra-lange Amerikaanse obligatiefutures tot 724.972, het kleinste in 1-1/2 maanden. Hun netto longs zijn sinds 14 mei gedaald.

"De uitdaging voor iedereen die in deze markten probeert te beleggen, is dat met de huidige vorm van de rentecurve, posities met een lange looptijd een negatieve carry zijn in de zin dat de contante rente (geldmarktfondsen) boven de 5% ligt, terwijl de obligatierente onder de 5% ligt," zei Brendan Murphy, hoofd vastrentende waarden voor Noord-Amerika bij Insight Investment, dat $825,3 miljard aan activa beheert.

"Dus elke keer dat u uw duration verlengt, geeft u in wezen wat rendement op om dat te doen."

Duur verlengen betekent meer langlopende activa kopen.

Daarentegen zijn beleggers in vastrentende waarden over het algemeen long gegaan op het kortere einde, met name Amerikaanse schatkistpapier met een looptijd van 2 tot 5 jaar, of de zogenaamde buik van de curve, de sectoren die het waarschijnlijk beter zullen doen dan het lange einde wanneer de Fed de rente verlaagt.

Uit gegevens bleek dat institutionele beleggers in de week eindigend op 4 juni hun netto longs op Amerikaanse 2-jaars notes verhoogden. Deze netto longs zijn al twee weken op rij gestegen.

Vermogensbeheerders bleven ook net long op Amerikaanse 5-jaars notes, die eind mei een recordhoogte bereikten voordat ze vorige week iets afzwakte.

"Beleggers denken dat de voorkant van de curve zijn piek heeft bereikt en dat de Fed de rente niet opnieuw zal hoeven te verhogen. Dat zou de voorkant relatief stabiel moeten houden," zei Chip Hughey, managing director vastrentende waarden bij Truist Advisory Services.