Een beetje geschiedenis

Om de oorsprong van "Sell in May and go away" te ontdekken, moeten we het Kanaal oversteken, waar het oorspronkelijk werd geformuleerd als "Sell in May and go away, and come back on St. Leger's Day." Deze versie verwijst naar de paardenrace St. Leger Stakes, die in september in Engeland plaatsvindt en waarvan de eerste races teruggaan tot 1776.

Het idee was dat Londense handelaren en financiers hun aandelen voor de zomer konden verkopen, van hun vakantie konden genieten en vervolgens na de St. Leger-race terug konden keren naar de markt, wat traditioneel het begin van serieuze zaken in de City markeerde.

Daarom kan worden aangenomen dat het gezegde "Sell in May and go away" na deze datum begon te circuleren. De popularisering van het gezegde in financiële kringen als een echte beleggingsstrategie vond echter pas later plaats, in de 19de en 20ste eeuw, naarmate de beurs zich ontwikkelde en seizoensgebonden handelspatronen duidelijker werden.

Vandaag de dag volgen sommige beleggers deze strategie nog steeds anekdotisch, maar veel studies tonen aan dat de effectiviteit sterk kan variëren van jaar tot jaar en per markt. Strikt volgens dit gezegde handelen kan leiden tot het missen van winstkansen tijdens de zomermaanden of tot verliezen in geval van een vroege marktheropleving.

Maar hoe zit het met de bitcoin?

De gemiddelde maandrendementen van de bitcoin geven aan dat de zomermaanden, van juni tot september, doorgaans aanzienlijk lagere rendementen opleveren dan gemiddeld.

Maandprestaties van de BTC (bron: Glassnode, ETC Group)

Wat betreft de historische prestaties van de bitcoin, als je visionair was en je liquiditeiten tijdens de vakantiemaanden augustus en september had bewaard en de rest van het jaar in bitcoin had geïnvesteerd, had je vier keer zo goed gepresteerd als die zijn bitcoins het hele jaar door had gehouden.

Historische gegevens, beginnend in 2011, suggereren dat de bitcoin een opleving zou kunnen ervaren in de komende weken, tot ongeveer juni. Daarna ervaart de cryptomunt doorgaans een vertraging tijdens de zomer, om naar het einde van het jaar toe vervolgens weer te stijgen.

Prestaties van de BTC in 2024 vergeleken met de historische jaarprestaties (bron: Glassnode, ETC Group)

Kijken we naar de weekprestaties van de bitcoin, dan zien we dat het begin van de week (van maandag tot woensdag) doorgaans betere resultaten vertoont, terwijl de prestaties vaak afnemen in het laatste deel van de week en vooral tijdens de weekends.

Historische dagprestaties van de bitcoin (bron: Glassnode, ETC Group)

Het is echter lastig om voorspellingen te doen over de koersontwikkeling van de bitcoin. De afgelopen jaren heeft toenemende institutionele deelname de structuur van de bitcoinmarkt getransformeerd. Dat geldt vooral voor dit jaar, met de lancering van spot-ETF's in januari 2024 in de Verenigde Staten. Entiteiten en macro-handelaren hebben nu meer invloed op de koersen, wat de seizoensgebondenheid van de rendementen op BTC zou kunnen veranderen.

Net als aandelen is ook de bitcoin gevoelig voor geopolitiek, obligatierendementen en macro-economische factoren, zoals het monetaire beleid van de Fed in de Verenigde Staten. Vanwege de afname van de toetredingsdrempels, met name door technologische en regelgevende ontwikkelingen gerelateerd aan bitcointransacties, en het toenemende gebruik van bitcoin door het grote publiek, is de correlatie met aandelen sinds de Covid-pandemie toegenomen.

Correlatie van de bitcoin met de S&P 500, de Nasdaq Composite en goud (bron: TheBlock)

De bitcoin heeft ook unieke kenmerken, zoals de halvering die in april plaatsvond, wat historisch gezien een positief effect heeft gehad op de koers van de digitale valuta. Hoewel de bitcoin en aandelen over het algemeen hetzelfde patroon volgen, garanderen eerdere prestaties geenszins toekomstige rendementen.

In een streven naar flexibiliteit suggereert Fidelity een andere optie: "sell in May and potentially stay".

Met deze strategie verkopen houders de activa waaraan ze niet op lange termijn willen vasthouden - of waarin ze het minste vertrouwen hebben - in mei, waarbij ze een deel van de winst vastzetten. Met deze liquiditeiten passen ze de rest van de portefeuille aan volgens hun behoeften, in overeenstemming met hun strategie.

Zoals je ziet, is de beslissing om "Sell in May and go away" toe te passen op de bitcoin niet zo eenvoudig vanwege de genoemde factoren. Misschien is het verkopen van wat BTC in mei om te genieten van St. Leger Stakes, het vierdaagse paardenracefestival, in september op de renbaan van Doncaster, een goede optie.