Bij de aftrap van hun tweedaagse besprekingen op woensdag zeiden de financiële leiders dat de wereldwijde economische conjunctuur "uitdagend" was en dat de G20 zich bezig moest houden met zaken als klimaatverandering en armoede.

Tatiana Rosito, de Braziliaanse coördinator van het financiële spoor bij de G20, zei dat de onderhandelingen over het economische deel van het communiqué van de groep succesvol waren afgerond door afgevaardigden van het ministerie van Financiën en de centrale banken in een "zeer positieve" sfeer.

Maar de Duitse minister van Financiën, Christian Lindner, zei dat zijn land alleen zal instemmen met het G20 communique als geopolitieke kwesties zoals de oorlog in Oekraïne worden genoemd.

Hij zei ook dat de financiële leiders van de G20 financiering voor Oekraïne bespreken om de druk op Rusland op te voeren, en voegde eraan toe dat er geld voor Kiev zou kunnen worden vrijgemaakt door de opbrengsten van bevroren Russische tegoeden te gebruiken.

Zijn opmerkingen benadrukken de uitdagingen waarmee de groep kan worden geconfronteerd bij het bereiken van overeenstemming over een G20-communique. In een conceptversie, die dinsdag door Reuters werd gezien, werd in de slotverklaring slechts terloops verwezen naar regionale conflicten vanwege de diepe verdeeldheid over de oorlogen in Gaza en Oekraïne.

Het was veel korter dan voorgaande jaren en weerspiegelde de hoop van Brazilië om controversiële geopolitieke kwesties uit de weg te gaan, waarbij taal die "oorlogen" vermeldde tussen haakjes bleef staan, wat een gebrek aan consensus over de kwestie onderstreepte.

De kleinere G7-groep van geavanceerde landen kwam woensdag ook bijeen, waar ze waarschijnlijk maatregelen bespraken om Rusland onder druk te zetten.

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, riep dinsdag bondgenoten op om dringend de waarde van bevroren Russische overheidsactiva vrij te maken om Oekraïne te helpen, wat tot een boze reactie van Russische functionarissen leidde.

Canada schaarde zich achter het Amerikaanse idee en minister van Financiën Chrystia Freeland zei dinsdag dat de twee landen het eens waren over de dringende noodzaak om bevroren Russische overheidsactiva in beslag te nemen om Oekraïne te helpen.

Financiële ambtenaren en centrale bankiers van de G20 komen bijeen in een tijd van aanhoudende wereldwijde economische onzekerheden, toenemende druk van een recordhoge schuldenlast en zorgen dat de inflatie nog niet onder controle is.

Een andere bron van spanning is het streven van Brazilië om ontwikkelingslanden uit het Zuiden meer inspraak te geven op G20-bijeenkomsten en bij mondiale kredietverstrekkers zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, waar het leiderschap momenteel wordt gedomineerd door geavanceerde economieën.