Het bedrijf zei ook dat het extra tijd nodig zal hebben om zijn jaarverslag over 2022 in te dienen en verwacht dat zijn interne controles vanaf 31 december niet meer effectief zullen zijn.

EV-bedrijven hebben de afgelopen maanden te kampen gehad met een tekort aan liquide middelen, omdat de hoge kosten voor het opstarten van de productie en de stijgende inflatie de reserves aantasten.

Arrival voerde vorige maand een 1-50 omgekeerde aandelensplitsing door om weer te voldoen aan de noteringsregels van Nasdaq en zei dat het zal fuseren met blank-check bedrijf Kensington Capital Acquisition Corp V om geld in te zamelen.

In een officiële notering op woensdag voegde Arrival eraan toe dat zij verwacht aan te kondigen dat haar liquiditeitstoestand aanzienlijke twijfel doet rijzen over het vermogen van de onderneming om haar activiteiten voort te zetten.