China heeft maandag de rente op de benchmarkleningen bij een maandelijkse vaststelling ongewijzigd gelaten, in overeenstemming met de marktverwachtingen.

De prime rate (LPR) voor leningen met een looptijd van één jaar werd gehandhaafd op 3,45%, terwijl de LPR voor leningen met een looptijd van vijf jaar ongewijzigd bleef op 3,95%.

In een enquête die Reuters vorige week onder 30 marktdeelnemers hield, verwachtten alle respondenten dat beide tarieven ongewijzigd zouden blijven.

De meeste nieuwe en uitstaande leningen in China zijn gebaseerd op de eenjarige LPR, terwijl de vijfjarige rente van invloed is op de prijsstelling van hypotheken.