De meeste mensen gaven gehoor aan de waarschuwingen, omdat ze uit bittere ervaring wisten welke schade dergelijke stormen kunnen aanrichten: in 2019 waren 600 mensen omgekomen bij de cycloon Idai.

"Lokale autoriteiten kwamen bij mij in de buurt om ons te waarschuwen voor het dreigende gevaar. Ze bliezen op de fluit," herinnerde de 31-jarige Quelimane-bewoner Amelia Antonio zich.

Die voorbereidingen hebben geholpen om levens te redden in een van de sterkste stormen die Afrika ooit heeft getroffen.

Mozambique heeft tot nu toe 76 doden geteld, een relatief laag aantal in vergelijking met eerdere rampen.

De storm was veel dodelijker in buurland Malawi, waar ten minste 447 doden vielen toen Freddy door de zuidelijke punt van het land raasde en het belangrijkste handelscentrum Blantyre overspoelde.

Daar waren de waarschuwingen onsamenhangend en werden ze vaak niet opgevolgd door de inwoners, van wie velen aan Reuters vertelden dat ze niet wisten waar ze heen moesten als ze hun huizen zouden verlaten.

Mozambique en Malawi behoren volgens gegevens van de Verenigde Naties tot de armste 8% van de landen ter wereld. In beide landen leeft meer dan de helft van de bevolking onder de armoedegrens.

Het contrast tussen de gebeurtenissen in de twee Zuid-Afrikaanse landen is leerzaam voor een wereld waar de opwarming van de aarde en de bevolkingsgroei hebben geleid tot uitdijende sloppenwijken die kwetsbaar zijn voor de verwoestende stormen die door de klimaatverandering worden aangewakkerd.

Naarmate deze stormen sterker worden, zullen geavanceerde waarschuwingssystemen nodig zijn, zoals Mozambique die nu gebruikt, en zullen gezwollen steden als Blantyre de plaag van de ongeplande sloppenwijken moeten aanpakken die door de snelle verstedelijking ontstaan.

MENSEN KLOMMEN IN BOMEN

"Wat overblijft van mijn huis zijn slechts stokken die overeind staan," vertelde Antonio donderdag in een telefonisch interview aan Reuters. "Als ik daar was geweest, weet ik niet wat er zou zijn gebeurd."

Ze kon fysieke schade vermijden dankzij een vroegtijdig waarschuwingssysteem in Mozambique, dat tekstberichten en aankondigingen op de lokale radio en tv doorgeeft. Ze kreeg instructies om onderdak te zoeken in een plaatselijke school, waar ze nog steeds slaapt.

"Het is een zeer gestructureerd (waarschuwings)systeem ... tot op dorpsniveau," aldus Myrta Kaulard, coördinator van de Verenigde Naties voor Mozambique. "Mensen moesten naar de schuilplaatsen en dit ... heeft veel levens gered."

Ook in Malawi werd gewaarschuwd toen de storm landinwaarts trok. Maar veel mensen kregen die niet, waaronder Madalo Makawa, een inwoner van Chilobwe, een dichtbevolkte stad in Blantyre die een van de zwaarst getroffen werd door de storm.

"We zagen gewoon water en rotsen van de bergen komen en we begonnen te rennen," zei ze. "Mensen schreeuwden om hulp, anderen klommen in bomen."

Anderen, zoals Yohane Simbi, zeiden dat hen niet was verteld waar ze moesten schuilen, en daarom bleven velen thuis.

Chilobwe ligt onder een berg met duizenden geïmproviseerde schuilplaatsen, vaak lemen constructies met blikken daken die door modderstromen en vallende rotsen zijn platgewalst. Tussen tweederde en driekwart van de Malawiërs in de vier steden van het land woont in informele huizen, blijkt uit gegevens van U.N. Habitat uit 2020.

Simbi's huis werd gedeeltelijk verwoest, maar hij overleefde het.

"Malawi ... overstroomt normaal gesproken op lager gelegen grond," vertelde Felix Washon van de Malawi Rode Kruisvereniging vanuit Blantyre aan Reuters. Dit betekent dat iedereen in de heuvels dacht veilig te zijn, ondanks berichten op radio, tv en sociale media die waarschuwden voor de storm.

"Tijdens de modderstromen ... brak het water uit de bergen," zei hij. "Dit is in recente tijden nog nooit gebeurd."

Toen hij het door de storm getroffen gebied in Blantyre bezocht, beschreef minister Michael Usi van Natuurlijke Hulpbronnen het als een "nationale tragedie", maar zei dat de mensen waren gewaarschuwd om te verhuizen.

Ambtenaren van Malawi's departement voor rampenbestrijding reageerden niet onmiddellijk op vragen over evacuatieorders en of er schuilkelders waren opgezet voordat de storm toesloeg.

GROTERE STEDEN, STERKERE STORMEN

Wetenschappers zeggen dat de klimaatverandering als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen de tropische stormen sterker maakt.

De oceaan heeft een groot deel van de opwarming, veroorzaakt door warmtevasthoudende gassen, geabsorbeerd. Deze extra warmte kan de intensiteit van een storm aanwakkeren en sterkere winden aandrijven. In het geval van Freddy zorgde deze extra energie ervoor dat de storm weer aan kracht won en opnieuw kon toeslaan.

Tegelijkertijd heeft de snelle bevolkingsgroei in de ontwikkelingslanden verarmde plattelandsbewoners ertoe aangezet kansen te zoeken in de steden, waardoor de huisvesting in plaatsen als Blantyre, dat ongeveer een miljoen inwoners telt, onder druk is komen te staan.

"Mensen komen van het platteland ... om werk te zoeken, maar als ze geen werk vinden, gaan ze niet terug, maar vestigen ze zich in de kwetsbare gebieden," aldus Costly Chanza, directeur stadsplanning en landgoederen bij het stadsbestuur van Blantyre.

Veel van de bouwwerken in de heuvelachtige gebieden rond Blantyre zijn in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften, voegde hij eraan toe, maar pogingen om mensen elders onder te brengen zijn mislukt omdat alternatieve percelen te ver verwijderd waren van werkgelegenheid, scholen en ziekenhuizen.

De inspanningen van de stad werden ook gedwarsboomd door gerechtelijke bevelen die verhuizingen blokkeerden, aldus Chanza. Hij gaf geen specifieke cijfers over het aantal mensen dat moet worden verplaatst.

Ontbossing - vaak om houtskool te maken op plaatsen zonder elektriciteit - droeg bij tot de ramp, omdat het de grond losser maakt, wat de juiste omstandigheden creëert voor modderstromen, zei Chanza.

Bovendien maakten zwakke bouwmaterialen zoals modder en ijzeren platen huizen vatbaarder voor instorting, zei Estere Tsoka, noodspecialist bij het VN-kinderagentschap UNICEF in Malawi.