DIDI- OP 11 NOVEMBER NAM YI ZHANG ONTSLAG ALS DIRECTEUR VAN DE CO, CHEN SHEN WERD OP DEZELFDE DATUM BENOEMD ALS DIRECTEUR IN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE CO