Lithium-ion-batterijen hebben voor een revolutie gezorgd in ons dagelijks leven door de basis te leggen voor een draadloze, onderling verbonden samenleving zonder fossiele brandstoffen. Technisch gezien bestaan deze batterijen uit cellen met drie hoofdelementen: een anode (meestal van grafiet), een kathode (gemaakt van lithiumverbindingen) en een elektrolyt. Vermeldenswaard is ook dat veel lithium-ion-batterijen kobalt en nikkel bevatten.

Hoewel deze batterijen vaak geassocieerd worden met elektrische voertuigen, zijn ze niet beperkt tot de automobielsector. Smartphones, tablets, laptops, drones, camera's, smartwatches, elektronisch speelgoed, medische apparatuur... Kortom, we vinden ze overal.

Enkele cijfers over de batterijsector

De hieronder genoemde cijfers zijn afkomstig uit twee recente studies, een gepubliceerd door Statista Market Insight en de andere door S&P Global.

 • Tussen 2022 en 2030 wordt verwacht dat de wereldwijde vraag naar lithium-ion-batterijen met een factor zeven zal groeien, tot 4,7 terawattuur in 2030. Een groot deel van deze groei kan worden toegeschreven aan de groeiende populariteit van elektrische voertuigen, die voornamelijk afhankelijk zijn van lithium-ion-batterijen voor hun energievoorziening.
Trends in de wereldwijde vraag naar lithium-ion-batterijen (bron: Statista)

 • Om die reden zal ook de omvang van de lithium-ion-batterijmarkt aanzienlijk toenemen. Hoewel deze in 2021 werd geschat op ongeveer 54,6 miljard dollar, wordt verwacht dat de markt in 2030 ongeveer 257 miljard dollar zal bedragen.

Omvang wereldwijde batterijmarkt (bron: Statista)

 • De totale waarde van de wereldwijde batterijmetalenmarkt werd in 2020 geschat op 12,9 miljard dollar en zal naar verwachting bijna 18 miljard dollar bedragen in 2027. Batterijmetalen zijn de metalen die worden gebruikt om batterijen te maken, zoals batterijen voor elektrische voertuigen (EV's) en start-, verlichtings- en ontstekingsbatterijen, om maar een paar toepassingen te noemen. Lithium, kobalt, nikkel en andere metalen zijn de belangrijkste metalen in deze batterijen.

Omvang van de batterijmetaalmarkt wereldwijd (bron:Statista)

Volgens S&P Global bedroeg de wereldwijde vraag naar oplaadbare elektrische passagiersvoertuigen in 2021 280 GWh, een stijging van 88,4 % tot 528 GWh eind 2022, volgens een onderzoeksrapport van S&P Global Commodity Insights van april. Dit cijfer zal naar verwachting nog eens stijgen met 148,7 % tot 1.314 GWh in 2025. China had in 2022 76 % van de wereldwijde productiecapaciteit van lithium-ion-batterijen. De Verenigde Staten zijn de op een na grootste producent van deze energieopslagtechnologie.

Let echter op: de uitdagingen en de speculatie rond de componenten van batterijen, en met name lithium, hebben sterke economische implicaties.

Inzetten op deze trend met een ETF: L&G Battery Value-Chain UCITS ETF

Het L&G Battery Value-Chain UCITS ETF volgt de Solactive Battery Value-Chain Index. De Solactive Battery Value-Chain Index volgt bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling en productie van batterijen. Dit omvat bedrijven die grondstoffen winnen voor de productie van batterijen.

Het volgt een fysieke replicatiestrategie, dat wil zeggen dat het de componenten van de index koopt om de prestaties ervan te repliceren. De tien belangrijkste componenten van het ETF, die 43,29 % van de 32 posities vertegenwoordigen, zijn de volgende:

Tesla (5,74 %), Nissan Motor (4,66 %), Panasonic (4,45 %), Renault (4,45 %), Enersys (4,38 %), BYD (4,03 %), TDK (4 %), Delta Electronics (3,97 %), ABB (3,9 %), Mercedes-Benz (3,71 %).

Van deze 32 bedrijven is iets meer dan een kwart Japans (25,30 %). De rest zijn voornamelijk Amerikaanse (15,17 %) en Australische (11,67 %) bedrijven. Sinds de oprichting in januari 2018 heeft het ETF een rendement van 86,12% behaald. De dividenden van de ETF worden gekapitaliseerd en opnieuw geïnvesteerd in het ETF.

Wat zijn de voordelen?

 • Dit ETF biedt een kans voor beleggers die willen inzetten op bedrijven waarvan een substantieel deel van de activiteiten rond batterijtechnologieën draait.
 • BATE toont een sterke prestatie, zowel absoluut als relatief.
 • De kosten zijn laag (0,49 %).
 • Het ETF heeft een Europees paspoort (UCITS) en kan dus worden gekocht op een effectenrekening.

De minpunten

 • Volatiliteit van de grondstoffenmarkt: de prijzen van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van batterijen, zoals lithium en kobalt, kunnen extreem volatiel zijn. Deze volatiliteit kan de prestaties van het ETF beïnvloeden.
 • Milieu- en sociale risico's: de winning van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van batterijen kan negatieve milieugerelateerde en sociale gevolgen hebben. Dit omvat de aantasting van het milieu, sociale conflicten en ethische zorgen over de winning in bepaalde landen.
 • Technologische afhankelijkheid: de batterij-industrie is sterk afhankelijk van technologische vooruitgang. Elke grote verandering in batterijtechnologie of de opkomst van alternatieve technologieën kan negatieve gevolgen hebben voor bedrijven in deze sector.
 • Regelgeving en beleid: bedrijven die betrokken zijn bij de winning en productie van batterijen zijn onderworpen aan strikte milieuvoorschriften. Veranderingen in overheidsbeleid of regelgeving kunnen een aanzienlijke impact hebben op deze bedrijven.
 • Risico's in verband met de toeleveringsketen: verstoringen in de toeleveringsketen, veroorzaakt door factoren zoals geopolitieke conflicten of natuurrampen, kunnen negatieve gevolgen hebben voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van batterijen.

Kerngegevens van het ETF

 • Referentie-index: Solactive Battery Value-Chain
 • Aantal posities op 21/08/2023: 32
 • Tickercode: BATE
 • ISIN-code: IE00BF0M2Z96
 • Kosten: 0,49%