De markt van de vergrijzende bevolking – even uitleggen?

Deze markt verwijst naar een marktsegment dat zich richt op bedrijven en sectoren die waarschijnlijk zullen profiteren van de toenemende oudere bevolking. Deze sectoren omvatten voornamelijk gezondheidszorg, pensioendiensten, farmaceutische producten en medische hulpmiddelen aangepast aan de specifieke behoeften van ouderen.

Bedrijven die op deze markt floreren, zijn vaak degenen die producten, technologieën of diensten aanbieden die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit, gezondheid en welzijn van senioren. Investeren in deze markt betekent profiteren van de demografische trend van de vergrijzende bevolking, anticiperend op de groeiende vraag naar dergelijke diensten en producten.

Enkele cijfers over de sector

De hieronder genoemde cijfers zijn afkomstig uit twee recente studies, de ene gepubliceerd door Statista Market Insight, en de andere door het Hoog Commissariaat voor Planning in Frankrijk.

De Wereldgezondheidsorganisatie verwacht dat het aantal mensen ouder dan 60 jaar tegen 2050 zal verdubbelen tot 2,1 miljard mensen wereldwijd. De WGO schat ook dat het aantal mensen ouder dan 80 jaar zal verdrievoudigen tot 426 miljoen mensen in dezelfde periode. De wereldwijde levensverwachting is sinds 1990 gestegen en zal naar verwachting blijven stijgen in de komende decennia.

De levensverwachting is gestegen door verschillende factoren die bijdragen aan het verbeteren van de levensduur en levenskwaliteit van individuen. De verbetering van de medische zorg, de vermindering van de kindersterfte en de verbetering van de levensomstandigheden hebben onder andere bijgedragen aan de toename van de levensverwachting, met name in ontwikkelde landen, van gemiddeld 64 jaar in 1990 tot een verwachte levensverwachting van 82 jaar in 2100.

Verwachte levensverwachting (mondiaal) van 1990 tot 2100 (bon: Statista)

Op deze trend inzetten met een ETF: iShares Ageing Population UCITS ETF

De iShares Ageing Population UCITS ETF volgt de iSTOXX® FactSet Ageing Population Index. De iSTOXX® FactSet Ageing Population Index volgt wereldwijde bedrijven die producten of diensten leveren aan de snel vergrijzende wereldbevolking (gedefinieerd als mensen van 60 jaar of ouder).

Het fonds volgt een fysieke replicatiestrategie, dat wil zeggen dat het de componenten van de index koopt om de prestaties ervan te repliceren. De top-tien componenten van het ETF, die 5,79 % van de 346 posities vertegenwoordigen, zijn de volgende:

UBS Group (0,61 %), American Equity Inv Life (0,60 %), Argenx (0,60 %), Halozyme Therapeutics (0,59 %), Scor (0,58 %), Metlife (0,57 %), Apollo Global MGMT (0,57 %), Brown & Brown (0,56 %), Booking (0,56 %), Neurocrine Biosciences (0,55 %).

Het is belangrijk op te merken dat de sectoren die het meest vertegenwoordigd zijn in dit ETF zijn: gezondheidszorg (49,94 %), financiële diensten (34,16 %) en cyclische consumentengoederen (7,76 %).

Van de 346 bedrijven die het ETF vormen, zijn meer dan de helft Amerikaanse bedrijven (50,18 %). De anderen zijn voornamelijk Japanse (8,10 %) en Australische bedrijven (4,42 %). Sinds de oprichting in september 2016 heeft het ETF een rendement van 25,17 % behaald. De dividenden van het ETF worden gekapitaliseerd en herbelegd in het ETF.

Wat zijn de voordelen van dit ETF?

 • Dit ETF biedt een kans voor investeerders die willen profiteren van bedrijven die producten en diensten aanbieden voor mensen ouder dan 60 jaar. Met de onvermijdelijke trend van de vergrijzing van de bevolking, biedt dit ETF een handige manier om blootstelling aan deze markt te krijgen.
 • De kosten zijn laag (0,40 %).
 • Het ETF heeft een Europees paspoort (UCITS) en kan dus via een effectenrekening worden aangekocht.

De meer negatieve punten van dit ETF

 • Beperkte diversificatie: een ETF gericht op vergrijzing kan overmatig geconcentreerd zijn in bepaalde sectoren, zoals gezondheidszorg of financiële diensten, waardoor de diversificatie wordt beperkt.
 • Innovatie en technologie: bedrijven die verband houden met deze demografische trend kunnen achterblijven op het gebied van technologie en innovatie, wat de groei kan beperken.
 • Gevoeligheid voor economische cycli: sommige sectoren, zoals bejaardentehuizen of gezondheidszorg, kunnen gevoelig zijn voor economische cycli, wat de prestaties van het ETF kan beïnvloeden.
 • Demografische afhankelijkheid: als demografische trends niet verlopen zoals verwacht, bijvoorbeeld als geboortecijfers stijgen of als immigratie de vergrijzing compenseert, kan dit de prestaties beïnvloeden.

Kerngegevens van dit ETF

 • Referentie-index: STOXX® FactSet Ageing Population
 • Aantal posities op 31/10/2023: 356
 • Tickercode: AGED
 • ISIN-code: IE00BYZK4669
 • Kosten: 0,40 %

Prestaties van het ETF sinds de oprichting in september 2016 (bron: BlackRock - iShares)

MarketScreener biedt ook een themalijst aan over de vergrijzing van de bevolking. Deze vind je hier.