Geselecteerd ETF: iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF Hedged U.S. Dollar (Distributing)

Wat zit er in dit ETF?

Het ETF bestaat uit een brede korf van 620 hoogrentende bedrijfsobligaties, voornamelijk met ratings van BB (55,5 %), B (38,4 %) en CCC (5,4 %). De obligaties zijn in euro genoteerd, wat het valutarisico uitsluit. De looptijden zijn voornamelijk kort- en middellang, aangezien geen enkele component een looptijd van meer dan 10 jaar heeft.

De belangrijkste emittenten zijn Telecom Italia (2,8 %), Forvia (2 %), Teva Pharmaceutical (1,8 %), Renault (1,6 %), Softbank (1,4 %), Iliad (1,4 %), Schaeffler (1,4 %), United Group (1,3 %), Valeo (1,3 %) en ZF Finance (1,2 %).

Op sectorniveau zijn de belangrijkste sectoren niet-essentiële consumptiegoederen (26,2 %), communicatie (17,1 %), basisconsumptiegoederen (14 %), kapitaalgoederen (9,9 %) en industrie (6,5 %).

De risicoschaal van het product is 4 op 7, wat hoger is dan voor een "klassieke" obligatie-ETF, zoals de eerder gepresenteerde ETF's met beleggingswaardige obligaties en die met bekende looptijd. Het risico moet uiteraard worden afgewogen tegen de potentieel hogere rendementen in vergelijking met obligaties met een A-rating of beter. Het beleggingsuniversum is echter vrij breed met 620 posities.

Enkele kenmerken:

 • Het rendement tot de vervaldag (yield to maturity) is 6,47 %, wat betekent dat bij aankoop van de obligatieportefeuille tegen de huidige prijs en aanhouden tot de vervaldag, het verwachte jaarlijkse gemiddelde rendement 6,47 % is.
 • De effectieve looptijd is 1,31 jaar. Als de rentevoeten met 1 % stijgen of dalen, zal de portefeuille met ongeveer 1,31 % veranderen.
 • De gemiddelde looptijd is 2,99 jaar.

Wat zijn de voordelen?

 • Het ETF biedt blootstelling aan een andere activaklasse dan aandelen.
 • De obligatieportefeuille is groot (620 posities) en gediversifieerd. Het portfolio wordt voornamelijk belegd in grote bedrijven.
 • Het ETF biedt een aantrekkelijk rendement.
 • Het beheerd vermogen is hoog, wat geruststellend is voor de liquiditeit van het product (7,3 miljard euro).

Kerngegevens van het ETF:

 • Beheerd vermogen: 7,3 miljard dollar
 • Aantal posities: 620
 • ISIN-code: IE000GE2BEZ9
 • Ticker: HISD
 • Kosten: 0,55 %

De laatste drie ETF's gepresenteerd in deze rubriek: