De Europese Commissie heeft de EU-landen om feedback gevraagd over een beperkte verlenging van de tijdelijke staatssteunregels voor de landbouwsector, onder verwijzing naar aanhoudende marktverstoringen en na maanden van boerenprotesten in de hele Europese Unie.

De tijdelijke regels die bekend staan als het tijdelijke crisiskader werden in maart 2022 aangenomen na de inval van Rusland in Oekraïne en zijn sindsdien verschillende keren aangepast.

Specifieke regels voor de landbouwsector, die regeringen toestaan om beperkte steun te verlenen aan bedrijven in de landbouw- en visserijsector die getroffen zijn door sancties in verband met de Russische invasie, hoge energieprijzen en groene maatregelen, zullen op 30 juni aflopen.

"De beperkte verlenging zal de lidstaten in staat stellen om waar nodig beperkte steunbedragen aan landbouwers te blijven verstrekken en ervoor te zorgen dat de crisissteunmaatregelen effectief worden uitgevoerd," zei het uitvoerend orgaan van de EU in een verklaring, zonder te zeggen hoe lang de beperkte verlenging zou duren.

Boeren hebben maandenlang geprotesteerd in Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Slovenië, Griekenland en andere landen om de aandacht te vestigen op verschillende klachten, waaronder het groene beleid van de EU, goedkope supermarktprijzen en goedkope import van buiten Europa. (Verslag door Foo Yun Chee)