Studiecontext

In de studie uit 2013 analyseerden onderzoekers de relatie tussen de brutowinstgevendheid van bedrijven, gemeten als de verhouding tussen toegevoegde waarde (omzet min kosten van verkochte goederen) en activa, en de gemiddelde rendementen van aandelen. Deze methodologie wijkt af van traditionele benaderingen die zich richten op de verhouding tussen boekwaarde en marktwaarde (book-to-market of B/M) om rendementen te voorspellen. De studie maakte gebruik van kruisregressies, een statistische techniek waarmee rendementen van bedrijven worden onderzocht op basis van hun brutowinstgevendheid, terwijl ook andere factoren zoals de grootte van het bedrijf en de B/M-ratio werden meegenomen.

Studieresultaten

De resultaten van de studie zijn onthullend. Winstgevende bedrijven behalen significant hogere rendementen dan niet-winstgevende bedrijven, zelfs als ze hogere waarderingsratio's hebben. Door brutowinstgevendheid in waardestrategieën te integreren, verbeteren de prestaties aanzienlijk, vooral bij de meest liquide aandelen. Deze bevindingen zijn moeilijk te rijmen met de populaire verklaringen voor de waardepremie, omdat winstgevende bedrijven minder vatbaar zijn voor financiële nood, langere kasstroomtermijnen hebben en lagere operationele hefboomniveaus vertonen. Bovendien verklaart een controle van de brutowinstgevendheid de meeste winstgerelateerde anomalieën en een breed scala aan schijnbaar ongerelateerde handelsstrategieën. De studie toont aan dat strategieën gebaseerd op brutowinstgevendheid, hoewel het groeistrategieën zijn, een uitstekende indekking bieden voor waardestrategieën en dat ze de algehele volatiliteit van een waardeportefeuille verminderen.

Bijdrage van de studie aan de wereld van de beurs

Deze studie biedt een nieuw perspectief op aandelenbeleggingen door het belang van brutowinstgevendheid als prestatie-indicator te benadrukken. Beleggers kunnen nu overwegen hun waardestrategieën aan te passen door brutowinstgevendheid te integreren om rendementen te verbeteren en risico's te verminderen. Strategieën die waardegebaseerde aandelenselectie combineren met filters voor brutowinstgevendheid lijken een betere set van beleggingsmogelijkheden te bieden. In de praktijk zouden beleggers moeten overwegen om portefeuilles samen te stellen die de voorkeur geven aan bedrijven met een hoge verhouding van brutowinsten tot activa, rekening houdend met hun marktwaardering. Dit kan betekenen dat men kiest voor aandelen van bedrijven die niet alleen ondergewaardeerd lijken, maar ook een vermogen tonen om hoge winsten te genereren ten opzichte van hun activa.

Conclusie, de studie "The other side of value: The gross profitability premium" suggereert dat beleggers traditionele waardestrategieën moeten heroverwegen en brutorendabiliteit als een sleutelvoorspeller van aandelenrendementen moeten zien. Deze benadering kan leiden tot beter doordachte en potentieel meer winstgevende beleggingsbeslissingen op de financiële markten.

Als voorbeelden voeg ik aan deze studie enkele bedrijven toe die momenteel een hoge brutorendabiliteit van de activa en een lage waardering laten zien:

Lees hier de vorige aflevering van Edgy Insights erop na: