Bitcoin en zijn economisch model

Het economische model van Bitcoin is ontworpen om de schaarste en het waardebehoud bij edelmetalen, zoals goud, na te bootsen. Net zoals de voorraad goud kan toenemen door mijnbouw en industriële processen - die mensen, apparatuur en energie vereisen - worden meer bitcoins gecreëerd in een proces dat mining wordt genoemd.

Maar in plaats van fysiek in de aarde te graven, gebruiken bitcoinmunters krachtige computers om complexe wiskundige puzzels op te lossen. Deze munters concurreren met behulp van hun machines en lossen uiterst complexe cryptografische vergelijkingen op. Dit proces van digitale extractie voegt nieuwe "blokken" (groepen bitcointransacties) toe aan de "blockchain", een openbaar register dat alle transacties vastlegt.

Om munters financieel te motiveren (ze zitten met hoge energiekosten) om een nieuw blok aan de blockchain toe te voegen, ontvangen zij een beloning in bitcoin. Deze beloning wordt ongeveer elke vier jaar of na elke 210.000 gemunte blokken gehalveerd. De beloning begon met 50 bitcoin per blok in 2009 en is sindsdien elke vier jaar gehalveerd tot 6,25 bitcoin bij de laatste halvering in 2020. Vier jaar later, op 18 april 2024, zal de beloning dalen naar 3,125 bitcoin per blok. Anders gezegd: de beloning die munters ontvangen voor het valideren van transacties en het toevoegen aan de blockchain gaan met 50 % omlaag.

Terugkerend naar de parallel tussen de waarde van bitcoin en een edelmetaal, zijn edelmetalen vaak moeilijker te vinden en te ontginnen naarmate de tijd vordert, wat het aanbod en de prijs beïnvloedt. Op dezelfde manier halveert de muntersbeloning van Bitcoin, waardoor nieuwe bitcoins op een bepaalde manier schaarser worden. Deze schaarste ligt ten grondslag aan de waardepropositie van Bitcoin, wat theoretisch zou moeten leiden tot een toename of behoud van zijn waarde in de loop van de tijd, als en alleen als de vraag toeneemt of constant blijft.

Hoewel de ontginning van edelmetalen en het munten van bitcoins enkele conceptuele overeenkomsten delen, zijn er ook opmerkelijke verschillen.

In tegenstelling tot de goudmijnbouw, waar de ontdekking van nieuwe aders het aanbod onvoorspelbaar kan verhogen, is de uitgifte van bitcoins niet onderhevig aan dergelijke variabiliteit.

Bitcoin werkt volgens een vooraf bepaald en transparant aanbodschema, wat garandeert dat de uitgifte consistent blijft, ongeacht marktfluctuaties. Het halveringsevenement garandeert dat het totale bitcoinaanbod nooit meer dan 21 miljoen zal bedragen, waardoor de bitcoin een deflatoir activum is. In april 2024 zijn er ongeveer 19,65 miljoen bitcoin in omloop, wat 93,6 % vertegenwoordigt van de geplande 21 miljoen, waardoor er nog ongeveer 1,34 miljoen overblijven (6,4 %). Die worden dan vrijgegeven in de vorm van beloningen voor munters.


Aantal bitcoins in omloop (bron: Glassnode)

De volgende bitcoinhalvering, tussen 18 en 19 april 2024, zal de uitgifte van nieuwe BTC verminderen van 900 naar 450 per dag. Het beloningssysteem blijft bestaan tot in 2140, wanneer de voorgestelde limiet van 21 miljoen bitcoin theoretisch zal zijn bereikt.

De impact op de bitcoin

Met nog ongeveer 8 dagen te gaan tot het bitcoinhalveringsevenement (Halving Day), zijn beleggers gaan speculeren. De Halving is onmiskenbaar een van de belangrijkste gebeurtenissen in de wereld van digitale activa. Dit mechanisme, dat “hardgecodeerd” is in het Bitcoin-protocol, zou onmiddellijke en langetermijneffecten moeten hebben op het beschikbare aanbod en de waardering.

Historisch gezien gaan halveringen vooraf aan stijgende markten, wat wijst op een potentiële waardestijging na het evenement.

De vorige halveringsdata waren:

  • 28 november 2012, naar 25 bitcoin
  • 9 juli 2016, naar 12,5 bitcoin
  • 11 mei 2020, naar 6,25 bitcoin

De onderstaande grafiek toont de prestaties van bitcoin in de 365 dagen na het evenement.

Bitcoin-prestaties in de 365 dagen na de halvering (bron: Glassnode)

Bij de eerste Halving, die de beloning van 50 BTC naar 25 BTC per blok verlaagde, zette de bitcoin in de 365 dagen die volgden een prestatie van +7.745 % neer. De twee volgende Halvings, die de beloning van 25 BTC naar 12,5 BTC en vervolgens van 12,5 BTC naar 6,25 BTC brachten, zagen de digitale valuta met ongeveer 370 % stijgen in de 365 dagen die volgden. Veel marktdeelnemers hopen nog steeds op dergelijke prestaties voor deze Halving binnen enkele dagen, vooral omdat met de toename van de vraag naar bitcoin-spot-ETF's de impact van de halvering op de markt zou kunnen worden versterkt. Voorlopig zijn deze projecties louter voer voor speculatie.

Voor degenen die zich voor dit evenement op de cryptomarkt willen positioneren, biedt Bitpanda een breed scala aan crypto-activa voor aankoop en verkoop.

Bitpanda biedt ook crypto-indices aan die beleggers de kans geven zich bloot te stellen aan de cryptosfeer ter diversifiëring van hun portefeuille. Voor meer informatie: Bitpanda Crypto Index

De impact op bitcoinmunters

De halvering verdubbelt effectief de productiekosten van BTC voor munters, wat een uitdaging vormt in termen van winstgevendheid. Hoewel de transactiekosten die door gebruikers worden betaald een deel van deze kostenstijging kunnen compenseren, vertegenwoordigen ze een meer volatiele inkomstenstroom, wat een element van onvoorspelbaarheid toevoegt aan de inkomsten van munters.

Munters dragen aanzienlijk bij aan de verkoopdruk op de koers van de bitcoin. Ze ontvangen alle nieuw uitgegeven bitcoins, waarvan ze het grootste deel moeten verkopen om de operationele kosten van hun activiteiten als munter te financieren.

Voor kleine munters betekent een vermindering van de beloning een afnemende winstgevendheid. Munters die deel uitmaken van een muntersgroep zullen allicht minder beloningen ontvangen, zelfs als de koers stijgt: de beloning wordt gehalveerd, maar de koers van de bitcoin zal waarschijnlijk niet verdubbelen binnen een maand om de huidige winstgevendheid te handhaven, tenzij er een radicale marktgebeurtenis plaatsvindt.

De zwakkere munters in het netwerk zullen worden uitgeschakeld en de verkoopdruk zal aanzienlijk worden verminderd, aangezien zij geen bitcoins meer hoeven te verkopen, en potentieel failliet kunnen gaan.

Aan de andere kant, als de minst efficiënte munters besluiten hun activiteiten op te schorten vanwege de stijgende kosten, kunnen de resterende actieve munters hun winstgevendheid eigenlijk zien toenemen. Voor de munters die actief blijven, betekent minder concurrentie voor dezelfde blokbeloningen immers een grotere kans om die beloningen te verdienen.

Wanneer inefficiënte munters wegvallen, neemt de moeilijkheidsgraad van het munten af en worden de efficiëntste munters beloond met meer BTC. Zodra de zwakke munters het netwerk hebben verlaten, verbeteren de marges voor de overgebleven munters, wat ook de verkoopdruk vermindert om de uitgaven te dekken.

Hoewel we niet precies weten hoe marktdeelnemers zullen reageren na Halving Day, is het zeer waarschijnlijk dat veel beleggers zich van tevoren zullen positioneren in de hoop dat de historische prestaties gerelateerd aan dit evenement opnieuw worden gerealiseerd.