India is van plan om tijdens de volgende bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) later deze maand te protesteren tegen de door de Europese Unie voorgestelde koolstofbelasting op de invoer van staal, ijzererts en cement, omdat deze belasting volgens twee overheidsbronnen een nieuwe handelsbelemmering zou vormen.

New Delhi is van plan om, samen met Zuid-Afrika en andere gelijkgestemde landen, haar eis om de unilaterale maatregel van de Europese Unie aan banden te leggen, naar voren te brengen tijdens de Ministeriële Conferentie (MC13) van de WTO, die van 26 tot 29 februari in Abu Dhabi wordt gehouden, aldus hooggeplaatste regeringsfunctionarissen.

"Alle unilaterale maatregelen die worden genomen om klimaatverandering tegen te gaan, mogen geen middel tot willekeurige of ongerechtvaardigde discriminatie of verkapte beperking van de wereldhandel zijn," vertelde een van de regeringsfunctionarissen, met directe kennis van de WTO-besprekingen, op woensdag aan verslaggevers.

India had eerder besloten om een klacht in te dienen bij de WTO over het voorstel van de EU om 20-35% tarieven te heffen op de invoer van koolstofrijke goederen zoals staal, ijzererts en cement, terwijl het de kwestie tijdens bilaterale ontmoetingen met EU-functionarissen aan de orde stelde.

De EU heeft gezegd dat zij het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) zorgvuldig heeft ontworpen zodat het verenigbaar is met de WTO-regels, waarbij dezelfde koolstofprijs wordt toegepast op geïmporteerde goederen als op binnenlandse EU-producenten.

India en China zijn enkele van de landen die binnen de WTO hun bezorgdheid hebben geuit over de koolstofheffing van de EU, die bedoeld is om te voorkomen dat de Europese industrie wordt onderboden door goedkopere goederen uit landen met zwakkere milieuregels.

"Klimaatverandering is een echt probleem en kent geen territoriale grenzen," zei de tweede ambtenaar.

De ambtenaren wilden niet geïdentificeerd worden in overeenstemming met het regeringsbeleid inzake discussies op internationale fora.

Het ministerie van Handel, dat de onderhandelingen van India bij de WTO leidt, weigerde commentaar te geven.

De ambtenaar zei dat de ontwikkelde landen een afgesproken jaarlijkse doelstelling om tegen 2020 100 miljard dollar vrij te maken voor klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden, niet hadden gehaald.

New Delhi heeft zich ook verzet tegen EU-verordeningen die de import verbieden van producten die gebaseerd zijn op ontbossing in het land van herkomst, wat waarschijnlijk de export van miljarden dollars uit India zal treffen.