Een mediaanverwachting van economen gepolst door Reuters had een inflatie van 2,60% verwacht. Het inflatiecijfer was ook hoger dan de 2,57% van januari.

Bank Indonesia heeft dit jaar gemikt op een inflatie tussen 1,5% en 3,5%.

De prijzen van rijst, kip, chili en suiker behoorden tot de grootste veroorzakers van de inflatie in februari, vertelde de hoge ambtenaar van Statistics Indonesia, M. Habibullah, aan verslaggevers.

Volgens de nationale rijstprijsindex die door het bureau wordt bijgehouden, steeg de detailhandelsprijs van rijst in februari met 19,28% ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De kerninflatie, waarbij de door de overheid gecontroleerde prijzen en de volatiele voedselprijzen buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg in februari 1,68%, onveranderd ten opzichte van de maand ervoor en lager dan de marktvoorspelling van 1,71%.

BI zei vorige week dat het wil dat de volatiele voedselinflatie lager is dan 5% en zei dat de stijgende voedselprijzen tijdelijk zullen zijn vanwege seizoensfactoren, die het aanbod hebben beïnvloed.

De jaarlijkse inflatie in Indonesië is sinds medio 2023 binnen het streefbereik van de centrale bank gebleven, nadat BI had besloten om de rente tussen augustus 2022 en oktober 2023 in totaal met 250 basispunten te verhogen.

Tijdens de vergadering in februari herhaalde BI-gouverneur Perry Warjiyo haar standpunt dat het venster om te beginnen met het verlagen van haar rentetarieven in de tweede helft van 2024 ligt, rekening houdend met de inflatie en de bewegingen in de wisselkoers van de roepia.