Zo benadrukten we gisteren hoe het terugkopen van eigen aandelen perfect zinvol was in het geval van het bedrijf Bic. Gezien de aard van zijn activiteiten en de waardering van het aandeel dringt de keuze zich op binnen een defensief management.

Andere goede praktijkvoorbeelden zijn eBay en Texas Instruments.

Bij eBay staat de prijs van het aandeel al vijf jaar stil, terwijl het waarderingsveelvoud minder is dan tien keer de winst. Dit zijn zeker ongebruikelijke attributen voor een gerenommeerde speler in de technologiesector in Noord-Amerika.

Door de grote concurrentie is de eerbiedwaardige e-commercesite al lang zijn kroon. Het bedrijf heeft zich echter geleidelijk en niet zonder succes opnieuw gepositioneerd in nichecategorieën en online reclame.

De omzet en de winst zijn in vijf jaar tijd niet veranderd. Daarentegen is het aantal uitstaande aandelen bijna gehalveerd en is de nettoschuld teruggebracht naar nul, grotendeels dankzij een reeks buitengewone opbrengsten gerelateerd aan de verkoop van activa en veranderingen in de bedrijfsomvang.

Hier is dus een spectaculaire ontwikkeling: omzet en winst zijn over vijf jaar gelijk gebleven, maar het deel van deze winst dat naar elke aandeelhouder gaat, is over de periode verdubbeld.

Een ander deugdzaam voorbeeld is Texas Instruments. De halfgeleiderfabrikant heeft ook de helft van zijn uitstaande aandelen ingekocht maar over een veel langere periode en met extreme discipline, waarbij elke waarderingsdaling in zijn voordeel werd benut.

Als gevolg hiervan is in twintig jaar tijd, terwijl de omzet vrijwel onveranderd bleef, zijn winst per aandeel met zes vermenigvuldigd - net als de marktkapitalisatie overigens - terwijl zijn dividend per aandeel met een factor vijftig steeg.

Men zal moeite hebben om een overtuigender voorbeeld te vinden van een volwassen bedrijf dat er niettemin in slaagt zoveel waarde voor zijn aandeelhouders te creëren.