Nieuws: Alle informatie
Alle informatieOndernemingenMarktenEconomie & ForexgrondstoffenRenteToonaangevende leidersFinanciŽle professionalAgendaSectoren 
Al het nieuwsEconomieValuta's & ForexCryptovalutaCybersecurityPersberichten

Katholieke Kerk ItaliŽ op tweesprong door onderzoek naar seksueel misbruik

19/05/2022 | 11:11
Italy's Church at crossroads over sexual abuse investigation

Francesco Zanardi heeft de afgelopen 12 jaar seksueel misbruik van minderjarigen door katholieke priesters in ItaliŽ gedocumenteerd, waarmee hij een vacuŁm opvult dat volgens hem veroorzaakt is door de weigering van de Kerk van het land tot nu toe om een groot onderzoek in te stellen.

Wanneer de Italiaanse bisschoppen volgende week bijeenkomen om een nieuwe president te kiezen, hoopt Zanardi op het begin van een lang verwachte afrekening voor de Kerk, waarvan de leiders zullen bespreken of zij een onafhankelijk onderzoek naar misbruik zullen laten instellen, zoals dat ook in Frankrijk en Duitsland is gebeurd.

Vanuit zijn appartement in het centrum van Savona in Noord-Italië leidt Zanardi, 51 jaar oud, Rete l'Abuso (Het Misbruik Netwerk), dat een van de grootste digitale archieven over seksueel misbruik van geestelijken in het land heeft.

Hij besteedt een groot deel van zijn tijd aan het zoeken van gerechtelijke documenten, het opsporen van de verblijfplaats van vermoedelijke misbruikers, het praten met advocaten die hem helpen met zaken, en het doorlichten van tips van slachtoffers.

"De rode draad die ik onder de slachtoffers heb gevonden is dat ze niet willen dat het anderen overkomt, want alleen een slachtoffer weet wat het van binnen met je doet, ook al glimlachen ze aan de buitenkant en zien ze er normaal uit," zei Zanardi.

In februari hebben Zanardi en acht andere groepen een consortium gevormd onder de naam "Beyond the Great Silence" en de hashtag #ItalyChurchToo gelanceerd om druk uit te oefenen op de Kerk van Italië om in te stemmen met een onpartijdig onderzoek.

De keuze van de volgende voorzitter voor een termijn van vijf jaar is van cruciaal belang, omdat de bisschoppen verdeeld zijn over de vraag of een eventueel volledig onderzoek intern moet gebeuren, met gebruikmaking van bestaande middelen zoals diocesane antimisbruikcomités, of door een externe groep, die eventueel academici, juristen en misbruikdeskundigen zou kunnen omvatten.

Zij zijn ook verdeeld over de vraag of het onderzoek beperkt moet blijven tot het recente verleden of tientallen jaren terug moet gaan.

Een woordvoerder van de Italiaanse bisschoppenconferentie zei dat zij tijdens hun bijeenkomst zouden bespreken hoe zij te werk zouden gaan.

De wereldwijde seksueel misbruikcrisis heeft de Rooms-Katholieke Kerk enorme schade berokkend aan haar geloofwaardigheid en honderden miljoenen dollars gekost aan schikkingen, waarbij sommige bisdommen failliet zijn verklaard.

De Italiaanse kerk heeft, als groep, nog geen uitgebreide formele verontschuldigingen voor het misbruik aangeboden, hoewel individuele bisschoppen dat wel hebben gedaan.

GETROUBLEERDE JONGEREN

Slachtoffergroepen zeggen dat de Italiaanse kerk decennia lang misbruik heeft aangepakt zoals de meeste andere nationale kerken - door roofpriesters van parochie naar parochie te sturen, door te vertrouwen op psychologische therapie van twijfelachtig effect, door het slachtoffer in diskrediet te brengen en door haar macht bij de burgerlijke autoriteiten te gebruiken om de zaken in de doofpot te stoppen.

In één geval, ongeveer 20 jaar geleden, stuurde een bisschop een brief en een dossier naar het Vaticaan over Nello Giraudo, toen een priester die beschuldigd werd van het molesteren van adolescenten in een kamp en in een tehuis voor probleemjongeren. Hij en zijn advocaat hebben alle beschuldigingen tegen hem ontkend.

In de brief, die samen met andere correspondentie en gerechtelijke documenten door Reuters ingezien is, zei de bisschop dat hij "zoveel mogelijk" zou proberen om ervoor te zorgen dat de priester geen contact meer zou hebben met kinderen en jongeren.

Maar ongeveer twee maanden later benoemde de bisschop Giraudo tot leider van een parochie in een andere streek. Hij kreeg als taken het opdragen van de mis, het bezoeken van de zieken, het bezoeken van gezinnen en het godsdienstonderwijs aan volwassenen. Maar de opdrachtbrief maakte geen melding van het uit de buurt blijven van kinderen.

In een interne memo van het bisdom dat rond dezelfde tijd werd geschreven, stond dat er al meer dan twee decennia verdenkingen tegen Giraudo bestonden.

De priester onderging psychologische therapie. Een andere brief onthulde dat hij zijn "pedofiele neigingen" aan een confrater had toevertrouwd. Ondanks alle waarschuwingen werd hij niet uit zijn ambt ontzet.

Hij verliet het priesterschap in 2010 en in 2012 gaf een rechtbank hem een voorwaardelijke straf van een jaar in een pleidooi over beschuldigingen van het molesteren van een 17-jarige jongen op een kamp in 2005.

Giraudo weigerde te praten met een verslaggever van Reuters die hem buiten zijn huis in Savona benaderde om de beschuldigingen tegen hem te bespreken.

Zanardi zei dat hij door Giraudo werd misbruikt toen hij 12 was en later in jaren van depressie en drugsmisbruik terechtkwam.

BESTE BEDOELINGEN

Slachtoffers zoals Zanardi zeggen dat er honderden gevallen zijn waarin de kerkelijke autoriteiten ofwel niet ingrepen, het in de doofpot stopten, of te laat ingrepen om te voorkomen dat het misbruik zich herhaalde.

Zij zeggen dat een volledig onderzoek een daad van zuivering zou zijn voor de Kerk in Italië, die van oudsher een grote macht over het leven had en als onaantastbaar werd beschouwd.

Pater Hans Zollner, een Duitser die aan het hoofd staat van de afdeling vrijwaring en preventie van seksueel misbruik aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit van Rome, dringt er al jaren bij de Italiaanse Kerk op aan in te stemmen met een onafhankelijk rapport.

"Wij kunnen de beste bedoelingen hebben, maar zolang wij het in eigen huis doen zal niemand ons geloven," zei Zollner.

Voorstanders van een intern onderzoek zeggen dat de Kerk over de middelen beschikt, erop wijzend dat ongeveer 62% van de 226 bisdommen van Italië "luistercentra" hebben opgericht waar slachtoffers en anderen klachten over misbruik, in het verleden of nu, kunnen laten registreren.

De bisschoppen, die vijf dagen lang achter gesloten deuren in een hotel buiten Rome bijeenkomen, zullen stemmen voor drie kandidaten voor het voorzitterschap van de conferentie en deze aan paus Franciscus voorstellen om er een uit te kiezen.

Franciscus heeft zijn schaamte uitgesproken over het onvermogen van de wereldwijde katholieke kerk om gevallen van seksueel misbruik aan te pakken en gezegd dat zij zich tot een "veilig thuis voor iedereen" moet maken.

Vorige maand vroeg hij om een jaarlijkse audit die evalueert hoe de nationale katholieke kerken maatregelen uitvoeren om kinderen te beschermen tegen seksueel misbruik door geestelijken.

In 2019 vaardigde Franciscus een pauselijke richtlijn uit waarin hij elk bisdom over de hele wereld opdroeg "openbare, stabiele en gemakkelijk toegankelijke systemen voor het indienen" van meldingen van seksueel misbruik in te stellen.

Sommige landen, zoals de Verenigde Staten, hebben reeds vóór de richtlijn procedures ingesteld, maar andere landen hebben zich traag aangepast.

Zanardi zegt dat het hem niet kan schelen wie tot voorzitter van de bisschoppenconferentie wordt gekozen "zolang hij maar een minimum doet van wat in het buitenland is gedaan".


© MarketScreener met Reuters 2022
Laatste nieuws "Economie & Forex"
07:29ELON MUSK : Musk verbreekt zwijgen op Twitter, plaatst een foto met de paus
MR
04:08Hooggerechtshof van Ohio laat abortusverbod van zes weken van kracht blijven
MR
04:03Factbox-Wat staat er in de nieuwe wapenwetten van New York na de uitspraak van het Hooggerechtshof?
MR
03:14Monkeypox-symptomen verschillen van vorige uitbraken - Britse studie
MR
02:33Trump huurt voormalig 9th Circuit rechter Kozinski in voor Twitter-rechtszaak
MR
02:32R. Kelly klaagt gevangenis van Brooklyn aan omdat ze hem op zelfmoordcontrole zetten
MR
02:04China gaat Amerikaanse burgers toestaan via doorreis naar China te reizen
MR
00:12Trump's mediagroep ontvangt dagvaardingen in verband met Digital World sonde-aanvraag
MR
01/07De regering-Biden stelt een offshore boorplan voor dat vooral op de Golf van de V.S. gericht is
MR
01/07Fed krijgt nieuwste beleidsmaker, terwijl inflatie en recessie steeds meer gevreesd worden
MR
Laatste nieuws "Economie & Forex"