Het andere 50%-belang in het project is in handen van de projectontwikkelaar van hernieuwbare energie Progression Energy.

Het project bevindt zich in een vroeg ontwikkelingsstadium en de plaats is aangewezen als ideaal voor drijvende wind en in de buurt van goede netverbindingen. Financiële details werden niet bekendgemaakt.

Japan wil zijn offshore windenergiecapaciteit uitbreiden tot 10 gigawatt tegen 2030 en tot 30-45 GW tegen 2040 en plant veilingen van gebieden voor offshore drijvende wind.