Momentum Picks is een rubriek bedoeld voor beleggers die aan swing trading doen, en voor tactische beleggers die willen profiteren van de bewegingen van aandelen op korte tot middellange termijn (van enkele weken tot enkele maanden). Na twee jaar is het tijd voor een evaluatie. Daarnaast stellen wij onze top 5 Amerikaanse aandelen voor het eerste kwartaal van 2024 (van begin januari tot eind maart) voor – kwaliteitsaandelen met sterke fundamenten ondersteund door een gunstig momentum.

Onze benadering

Het moeilijkste is misschien niet het vinden van winnaars op lange termijn, maar het vinden van winnaars die goed zullen presteren in de komende drie maanden, vooral als je ze niet tussentijds kunt verkopen. Het doel hier is dus om een performante en veerkrachtige selectie samen te stellen. Hiervoor baseer ik mij op Evidence Based Investing, dat wil zeggen op wetenschappelijk onderzoek dat de relevantie van bepaalde beleggingsstrategieën in de loop der tijd heeft aangetoond. Dit bijzonder rationele beleggingsproces heeft met name het belang van bepaalde beleggingsfactoren aan het licht gebracht.

Onze Momentum Picks-selectie is voornamelijk gebaseerd op twee van deze factoren: kwaliteit en momentum.

  • Momentum: in de klassieke zin van het woord is momentum een beleggingsvisie die de voorkeur geeft aan aandelen die een opwaartse trend volgen over de laatste zes en twaalf maanden. Bij MarketScreener integreert momentum zeker de gegevens met betrekking tot de positieve trend van het aandeel op korte (3 maanden), middellange (6 maanden) en langere termijn (12 maanden), een zogenaamd "technisch" momentum, maar ook de herzieningen van de nettowinst per aandeel en de omzet door analisten op korte en lange termijn, gewogen met de zichtbaarheid van het bedrijfsmodel van de analisten ten aanzien van de divergentie van hun geschatte cijfers, uitgaande van de hypothese dat analisten eerder conservatief zijn in hun herzieningen. Dat is een meer "fundamenteel" momentum.
  • Kwaliteit: de kwaliteitsfactor geeft de voorkeur aan bedrijven met solide fundamenten, dat wil zeggen een behoorlijke winstgevendheid, een hoge rendabiliteit, een solide balans, een lage volatiliteit van de marges, een kwalitatief historisch trackrecord in termen van resultatenpublicatie en een goed zicht op de komende resultaten.

De selectie is ontworpen om het beste evenwicht te vinden tussen risico en baten, gezien de beperkte samenstelling. Echter, een selectie van slechts vijf aandelen vormt geen voldoende gediversifieerde portefeuille. De Momentum Picks moeten daarom eerder worden beschouwd als een aanvulling op een reeds gediversifieerde portefeuille.

Analyse van de vorige prestaties

In onze vorige selectie kozen wij voor Booking Holdings, Paccar, Molina Healthcare, Berkshire Hathaway (klasse B) en ON Semiconductor. Een gelijk gewogen portefeuille van deze vijf posities zou een rendement van 6,35 % hebben gegenereerd tegenover 11,24 % voor onze benchmark, de S&P 500-index, in het vierde kwartaal van 2023 (van 30/09/2023 tot 31/12/2023), een ondergemiddelde prestatie van 4,89 %. Op individueel niveau won Booking Holdings +15,02 % in het kwartaal, Paccar +14,86 %, Molina Healthcare +10,19 %, Berkshire Hathaway verloor 1,48 % en ON Semiconductor verloor 10,13 % na een publicatie onder de verwachtingen.

De Momentum Picks-selectie die begon op 31 december 2021 realiseert een cumulatieve prestatie van 26,27 % tegenover 0,08 % voor onze benchmark, de brede Amerikaanse index S&P 500, hetgeen een bovengemiddelde prestatie vertegenwoordigt van +26,19 % in 2 jaar. Om enkele andere indexen: de Nasdaq 100 presteerde 3,10 % over dezelfde periode, de MSCI World -1,94 %, de Stoxx Europe 600 -1,80 %. Bovendien omvatten de prestaties van onze Momentum Picks niet de uitkering van dividenden aan aandeelhouders over de periode. De werkelijke prestaties zijn dus nog beter dan deze cijfers.

Prestaties per kwartaal

Cumulatieve prestaties

De nieuwe selectie

Laten wij de vijf Amerikaanse aandelen die zijn geselecteerd voor het eerste kwartaal van 2024 (januari tot maart), eens nader bekijken.

Gelijk gewogen Momentum Picks Q1 2024

Brown & Brown

Brown & Brown is een Amerikaanse verzekeringsmakelaar gevestigd in Tampa, Florida. Het is de vijfde grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaar van de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft meer dan 16.000 werknemers in dienst en is voornamelijk actief in de Verenigde Staten, maar ook in Canada, het Verenigd Koninkrijk en West-Europa.

De inkomsten komen voornamelijk uit commissies die het bedrijf ontvangt als tussenpersoon tussen verzekeringsmaatschappijen en hun klanten. Deze commissies zijn meestal een percentage van de verzekeringspremie die door de klant wordt betaald. Het concern genereert tevens inkomsten uit vergoedingen voor specifieke diensten, zoals schadebeheer, risicoconsultatie en andere gerelateerde diensten.

Brown & Brown opereert in de verzekeringsindustrie, een sector die bekend staat om zijn veerkracht in tijden van economische neergang. De vraag naar verzekeringsdiensten is relatief inelastisch, wat betekent dat een beïnvloeding van de inkomsten van het bedrijf door de conjunctuur eerder onwaarschijnlijk is. Bovendien geeft de diversificatie van zijn diensten tussen eigendomsverzekeringen, aansprakelijkheidsverzekeringen en risicoadviesdiensten extra stabiliteit.

Het bedrijf heeft een uitzonderlijk vermogen getoond om zowel organisch te groeien als via een strategie van gerichte overnames. Brown & Brown heeft een geschiedenis van gestage groei van haar inkomsten en ebitda, wat een sterke indicator is van een effectieve bedrijfsvoering en het vermogen om nieuwe bedrijven in zijn portfolio te integreren. Deze groei wordt ondersteund door een sterke bedrijfscultuur en een voorzichtig risicobeheer.

Brown & Brown heeft benijdenswaardige winstmarges, wat getuigt van een operationele efficiëntie en een vermogen om kosten te beheersen. Het bedrijf heeft ook een solide financiële structuur, met een redelijk schuldenniveau en een goede liquiditeit, waardoor het zijn investeringen kan voortzetten en bestand is tegen perioden van financiële stress.

Voor beleggers op zoek naar regelmatige inkomsten is Brown & Brown een aantrekkelijke optie. Het bedrijf heeft een geschiedenis van stabiele en groeiende dividenden, wat vertrouwen wekt in de duurzaamheid van zijn financiële prestaties. Bovendien wordt het dividendrendement, hoewel bescheiden, ondersteund door een voorzichtige uitkeringsratio, wat ruimte laat voor toekomstige verhogingen.

De bedrijfsvoering van Brown & Brown is een sleutelfactor in onze investeringsbeslissing. Met een ervaren raad van bestuur en een management dat zich inzet voor de beste bedrijfspraktijk kunnen beleggers erop vertrouwen dat het bedrijf wordt geleid in het langetermijnbelang van zijn aandeelhouders.

Brown & Brown is een goed gepositioneerde investeringsmogelijkheid om te navigeren doorheen de soms tumultueuze wateren van de financiële markten. Met zijn evenwichtige groeistrategie, financiële stabiliteit en toewijding aan zijn aandeelhouders, is het bedrijf goed uitgerust om aantrekkelijke risicogecorrigeerde rendementen te bieden.

Bron: MarketScreener

Ametek

Ametek is een wereldwijd productiebedrijf van elektronische instrumenten en elektromechanische apparaten dat zich onderscheidt door zijn toewijding aan innovatie en productdiversificatie. Met een portfolio dat zich uitstrekt over vele industriële sectoren, waaronder lucht- en ruimtevaart, defensie en medisch, heeft Ametek zijn vermogen getoond om zich aan te passen en te voldoen aan de veranderende behoeften van zijn klanten.

De financiële analyse van Ametek onthult een bedrijf met indrukwekkende prestaties en kapitaaltoewijzing. Met een gestage omzetgroei, hoge winstmarges en een robuuste vrije kasstroom, vertoont Ametek de kenmerken van een financieel sterk bedrijf. Deze financiële kracht geeft het bedrijf de flexibiliteit om groeimogelijkheden na te streven, waaronder strategische overnames die historisch waarde hebben gecreëerd voor aandeelhouders.

Ametek heeft een bewezen groeistrategie met gerichte overnames. Het bedrijf heeft een geschiedenis van succesvolle integratie van complementaire bedrijven, waardoor het zijn productbasis heeft kunnen uitbreiden en nieuwe markten heeft kunnen betreden. Deze strategie heeft bijgedragen aan organische groei en uitbreiding van de operationele marge, wat een positieve indicator is voor potentiële beleggers.

Een cruciaal aspect van onze analyse is de beoordeling van de financiële gezondheid van een bedrijf, en Ametek blinkt uit op dit gebied. Met een gezonde balans gekenmerkt door beheersbare schulden en voldoende liquiditeit is Ametek goed gepositioneerd om te navigeren in onzekere economische omgevingen terwijl het investeert in groeimogelijkheden.

Ametek is ook goed gepositioneerd op groeimarkten, waaronder die gerelateerd aan energie-efficiëntie, milieutechnologieën en gezondheid, sectoren die naar verwachting zullen profiteren van gunstige macro-economische trends en aanhoudende O&O-uitgaven.

Bron: MarketScreener

Marriott International

De pandemie was een veerkrachttest voor de hotelsector. Marriott International heeft een uitzonderlijk vermogen getoond om zich aan te passen aan snelle marktveranderingen. Met de versoepeling van reisbeperkingen en het herstel van het wereldwijde toerisme, heeft Marriott zich goed gepositioneerd door te kapitaliseren op de opgekropte vraag. Het bedrijf heeft ook de implementatie van contactloze technologieën en versterkte schoonmaakprotocollen versneld, wat het consumentenvertrouwen verhoogt en het merk positioneert als een leider op het gebied van veiligheid en comfort.

Marriott International heeft een gediversifieerd merkenportfolio dat verschillende marktsegmenten bestrijkt, van luxe hotels tot meer betaalbare opties. Deze diversificatie stelt Marriott in staat om een breed scala aan klanten te bereiken, risico's te verminderen die verband houden met economische schommelingen en inkomsten te maximaliseren via verschillende kanalen.

Marriott blijft een verstandige internationale expansiestrategie nastreven, met de opening van nieuwe hotels in opkomende markten en het versterken van zijn aanwezigheid in sleutelregio's. De focus op snelgroeiende markten, zoals Zuidoost-Azië, biedt Marriott een aanzienlijke kans om zijn marktaandeel te vergroten en extra inkomsten te genereren.

Het financiële beheer van Marriott is voorzichtig en efficiënt geweest, waardoor het bedrijf ondanks economische uitdagingen een sterke balans heeft kunnen behouden. Het bedrijf heeft ook discipline getoond in kostenbeheer, wat essentieel is om winstgevendheid te behouden in een sector waar marges krap kunnen zijn.

Met het voortzetten van het herstel van de reissector is het groeipotentieel van het aandeel aanzienlijk, wat het een aantrekkelijke investering maakt. Investeren in Marriott International biedt een strategische kans voor beleggers die willen profiteren van het herstel van de hotelindustrie na de pandemie. De combinatie van de veerkracht van het bedrijf, merkdiversificatie, strategische expansie, solide financieel beheer en aantrekkelijk rendement voor aandeelhouders maakt Marriott een verstandige keuze voor onze Momentum Picks-selectie van Q1 2024.

Bron: MarketScreener

Blackstone

Blackstone is een toonaangevende speler in private equity en de verandering in het monetaire beleid van de Fed ten aanzien van de basisrente zou gunstig kunnen zijn voor deze sector.

Blackstone heeft zijn vermogen bewezen om doorheen economische cycli te kunnen navigeren dankzij activadiversificatie en strategisch risicobeheer. Met een breed scala aan producten, waaronder vastgoed, privé-investeringen, krediet en durfkapitaalfondsen is Blackstone goed gepositioneerd om te profiteren van verschillende marktomstandigheden. Deze diversificatie helpt sectorspecifieke risico's te beperken en biedt een stabiele inkomstenstroom.

Het bedrijf heeft consequent superieure managementprestaties getoond en aantrekkelijke rendementen genererend voor zijn beleggers. Blackstone gebruikte zijn expertise om unieke investeringsmogelijkheden te identificeren en strategieën uit te voeren die de langetermijnwaarde maximaliseren. Dat vermogen is essentieel om risicogecorrigeerde rendementen te genereren die de markt overtreffen.

Blackstone blijft zijn wereldwijde aanwezigheid en zijn beheerd vermogen (AUM) uitbreiden. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren een indrukwekkende groei van zijn AUM gezien, dankzij een combinatie van strategische overnames en succesvolle fondsenwerving. Deze trend zal waarschijnlijk voortzetten, ondersteund door een groeiende vraag naar alternatieve investeringen en een bewezen vermogen om aanzienlijk kapitaal aan te trekken.

De vergoedingstructuur van Blackstone is een sleutelfactor in zijn succesvolle bedrijfsmodel. Met vaste beheerskosten en prestatievergoedingen die bovengemiddelde prestaties belonen, geniet Blackstone van een voorspelbare inkomstenbron en een belangenafstemming met zijn klanten. Dit resulteert in een robuuste en voorspelbare cashflowgeneratie, een aantrekkelijk aspect voor beleggers op zoek naar stabiliteit.

Blackstone is goed gepositioneerd om te profiteren van macro-economische trends, zoals de toename van de wereldwijde rijkdom en de zoektocht naar rendement in een omgeving van lage rente. Bovendien kan het bedrijf profiteren van marktvolatiliteit door ondergewaardeerde activa te verwerven en deze actief te beheren om waarde te creëren.

Blackstone verdient zijn plaats in Momentum Picks dit kwartaal. Het vertegenwoordigt een strategische belegging vanwege zijn activadiversificatie, superieure managementprestaties, groeipotentieel, gunstige vergoedingstructuur en een gunstige positionering om te profiteren van macro-economische trends.

Bron: MarketScreener

Williams-Sonoma

De Amerikaanse retailer Williams-Sonoma, gespecialiseerd in keukenapparatuur en bekend om zijn gezellig ingerichte winkels, rondt de selectie af van de Momentum Picks van dit kwartaal.

De recente resultaten zijn zeer goed en breken nieuwe records. Het is moeilijk om een vergelijkbaar bedrijf te vinden onder de andere grote Amerikaanse retailers dat zo winstgevend is. De gebruikelijke referenties onder de goed beheerde grote ketens, zoals Home Depot of TJX, blijven enkele honderden basispunten achter. Williams-Sonoma doet me denken aan AutoZone. Beide delen een vergelijkbare strategie: zeer winstgevende eigen merken, geen overnames, volledig gericht op het teruggeven van kapitaal aan aandeelhouders. Bij beide is het aantal uitstaande aandelen met een derde afgenomen in het afgelopen decennium. Gezien de uitzonderlijke beursprestaties van AutoZone kunnen wij aannemen dat de aandeelhouders van Williams blij zijn met het programma.

Het bedrijf blijft innoveren door zijn productassortiment uit te breiden met milieuvriendelijke artikelen en door partnerschappen aan te gaan met gerenommeerde ontwerpers. Deze voortdurende innovatiestrategie stelt Williams-Sonoma in staat om relevant te blijven en nieuwe marktsegmenten te bereiken. Williams-Sonoma heeft een effectieve omnikanaalsstrategie geïmplementeerd, waarbij online en fysieke verkoopkanalen naadloos worden geïntegreerd. Dit heeft niet alleen de klantervaring verbeterd, maar ook de operationele efficiëntie verhoogd, de kosten verlaagd en de marges verhoogd. Dankzij de sterke merkherkenning en een loyale klantenbasis geniet Williams-Sonoma van een benijdenswaardige marktpositie. Mond-tot-mondreclame en klantloyaliteit zijn waardevolle activa die bijdragen aan de inkomstenstabiliteit van het bedrijf.

Op kortere termijn dragen opwaartse winstherzieningen bij aan de aandeelkoers en is het momentum gunstig.

Bron: MarketScreener

Onze vorige Momentum Picks vind je hier:

Opgelet: de informatie, analyses, grafieken, cijfers, meningen of commentaren die in dit artikel worden verstrekt, zijn bedoeld voor beleggers met de nodige kennis en ervaring om de verstrekte informatie te begrijpen en te waarderen. Met dit artikel willen wij alleen informeren en deze informatie vormt op geen enkele manier een verplichting tot beleggen, noch een aanbod of uitnodiging om financiële producten of diensten te kopen of te verkopen. Deze informatie vormt evenmin beleggingsadvies. De belegger is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de verstrekte informatie, zonder mogelijkheid van verhaal jegens MarketScreener of de auteur van dit artikel, die niet verantwoordelijk zijn in geval van fouten, weglatingen, ongeschikte beleggingen of ongunstige marktontwikkelingen. Aan beleggingen op de beurs zijn risico’s verbonden, je kan verlies lijden. Eerdere prestaties voorspellen geen toekomstige prestaties, zijn niet constant in de tijd en vormen op geen enkele manier een toekomstige prestatie- of kapitaalgarantie.