REHN VAN DE ECB: DIT GAAT ER NATUURLIJK VAN UIT DAT DE DESINFLATOIRE TREND DOORZET EN ER GEEN VERDERE TEGENSLAGEN KOMEN IN DE GEOPOLITIEKE SITUATIE EN DE ENERGIEPRIJZEN