Die vraag was al beantwoord, aangezien de Fed de beleggers hadden ingefluisterd wat zij van plan was te doen tijdens haar eerste vergadering van 2024. De verwachtingen over de toekomstige rentetraject waren echter volop in beweging. En daar wordt het een beetje ingewikkeld. Ja, Jerome Powell heeft duidelijk gemaakt dat de Fed overweegt om de rente in de loop van het jaar te verlagen. Nee, ze is niet van plan om al in maart in actie te komen.

Desalniettemin moesten we wachten op de publicatie van de NFP (de non-farm payroll, oftewel de werkgelegenheidscijfers buiten de landbouwsector) om enige geloofwaardigheid aan deze uitspraak te verlenen. In januari werden in de Verenigde Staten inderdaad 353.000 banen gecreëerd, tegenover een schatting van 185.000. Wat de lonen betreft, zijn deze op jaarbasis met 4,5 % gestegen, tegenover de verwachte 4,1 %, wat enigszins de verwachte inflatietraject ondermijnt. Dit alles heeft de rendementen van de 10-jaars staatsobligaties ten goede gekomen, die weerstand bieden boven de 3,85 %, met een eerste weerstandsniveau rond de 4,23/25 %. Interessant is overigens dat in de loop van twee maanden de verwachtingen voor een renteverlaging tijdens de volgende vergadering volledig zijn gekanteld. Ze waren in december 80/20 en zijn nu 15/85.


Bron: Bloomberg

Bovendien is op de bovenstaande grafiek te zien dat het rendement op de Fed Funds nu bijna 100 basispunten boven die van het staatspapier op twee jaar noteert. Historisch gezien had dit de neiging om te wegen op de prestaties van de S&P 500 in de daaropvolgende maanden. De stijging van vorige week, geholpen door de resultaten van Amazon en Meta, lijkt deze theorie echter niet te bevestigen. Het blijft echter raadzaam om voorzichtig te blijven gezien de zeer sterke concentratie van de aandelen die 'de markt maken'.