Bedrijven zeggen dat er dringend ambitieuzer beleid nodig is om de overgang naar schone energie te stimuleren, waaronder een einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen en overeenstemming over een wereldwijde koolstofprijs, nu de klimaatonderhandelingen deze week in Dubai beginnen.

Ze verwachten niet veel van de COP28-top in de V.N., die donderdag begint, omdat regeringen het oneens zijn over de toekomstige rol van fossiele brandstoffen, leiders worden afgeleid door oorlog en de zwakke wereldeconomie ertoe heeft geleid dat overal ter wereld klimaatbeloften worden teruggedraaid.

Op de COP28 zullen naar verwachting meer dan 70.000 deelnemers discussiëren over het falen tot nu toe om de opwarming van de aarde door koolstofemissies in te dammen, over hoe de meest kwetsbare landen geholpen kunnen worden en over de voortzetting van de inspanningen die al jaren aanslepen om een wereldwijde prijs voor koolstofdioxide vast te stellen die volgens bedrijven als leidraad kan dienen voor de besluitvorming.

De VN-besprekingen zullen de eerste mondiale beoordeling van de vooruitgang zijn sinds de historische Overeenkomst van Parijs in 2015, waarin als doel werd gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius (3,6 graden Fahrenheit), terwijl gestreefd werd naar een plafond van 1,5C.

In september zeiden de Verenigde Naties dat er meer actie nodig was om ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde niet meer dan 2°C boven het pre-industriële gemiddelde zou uitkomen.

"Deze COP hebben we versnelde actie van alle partijen nodig," zei Matt Bell, EY Global Climate Change and Sustainability Services Leader.

Hoewel ze trots zijn op hun eigen inspanningen om de uitstoot te verminderen, zeggen bedrijfsleiders ook dat er grenzen zijn aan wat bedrijven bereid zijn te doen zonder stimulansen of beleidsveranderingen van regeringen.

"Bedrijven zullen deze overgang stimuleren als ze er de juiste motivatie voor hebben," zei Bell.

Oorspronkelijk was de privésector alleen gericht op gesprekken tussen landen, maar de laatste jaren is de privésector steeds vaker aanwezig op VN-toppen omdat regeringen de financiële steun van de sector zoeken om veranderingen in de reële economie te stimuleren.

Voorgedragen COP28 voorzitter Sultan Al Jaber, die ook hoofd is van de staatsoliemaatschappij van de VAE, heeft gezegd dat hij de olie- en gasindustrie zal betrekken bij de klimaatbesprekingen, waarbij hij het besluit presenteerde als een constructieve manier om vooruitgang te boeken.

Klimaatcampagnevoerders hebben vraagtekens gezet bij zijn benoeming en vrezen dat zijn positie in de olie-industrie vooruitgang bij het terugdringen van de uitstoot in de weg zal staan.

STEUN VOOR HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN

Een groep van 131 bedrijven, met een gezamenlijke omzet van $1 biljoen, drong er in oktober bij de regeringen op aan om zich te verbinden tot een volledige uitfasering van onverminderde fossiele brandstoffen, een verdrievoudiging van hernieuwbare energie en een verdubbeling van het tempo van hervormingen op het gebied van energie-efficiëntie.

Uit een door Reuters ingeziene ontwerpbrief blijkt dat er veel steun is voor het doel van hernieuwbare energie, hoewel geopolitieke spanningen, vooral tussen 's werelds grootste vervuilers China en de Verenigde Staten, de hoop van velen hebben getemperd.

"Onze verwachtingen voor COP28 zijn beperkt", zegt Virginie Derue, hoofd ESG Research bij de Franse vermogensbeheerder AXA Investment Managers, en noemt "het gebrek aan internationale consensus over prioritaire acties en de toegenomen multipolariteit in de wereld die de internationale samenwerking vertraagt".

Accenture, een adviesbureau, zei dat uit een onderzoek onder 1000 bedrijfsleiders bleek dat men zich moet richten op het koolstofvrij maken van de kapitaalintensieve zware industrieën, waarbij 38% van de respondenten zei dat zij het zich in het huidige klimaat niet kunnen veroorloven om koolstofvrij te maken.

"Eén ding is duidelijk: de business case voor koolstofarme investeringen is vaak zwak, en bedrijven willen dat de overheid helpt bij het creëren van marktprikkels om dat te veranderen," zei Katherine Dixon, partner bij consultantsbureau Bain & Company.

Het bedrijfsleven en de financiële sector pleiten al lange tijd voor een wereldwijde koolstofemissieprijs die volgens hen het speelveld voor vervuilers gelijk zou maken en de overstap naar een koolstofarme economie kosteneffectiever zou maken.

"We hebben een globalere aanpak nodig die een groter deel van de economie omvat," zei Victoria Leggett, hoofd Impact Investing bij vermogensbeheerder UBP.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat er tijdens COP28 zo'n overeenkomst wordt gesloten, kunnen er wel kleinere stappen worden genomen, zoals het versterken van de prille markt voor de handel in koolstofkredieten tussen bedrijven. Het vertrouwen in vrijwillige koolstofmarkten is dit jaar gedaald omdat critici vraagtekens zetten bij de ecologische geloofwaardigheid van projecten.

"De laatste 10% van een (bedrijfs)koolstofreductieplan zal altijd wat koolstofverwijderingscredits bevatten," zei Leggett, eraan toevoegend dat "de markt duidelijkheid nodig heeft over wat dat betekent."