Bedrijven zijn steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om wisselkoersen langer vast te zetten, omdat ze hun winsten willen beschermen tegen de mogelijke gevolgen van de koersschommelingen die zouden kunnen optreden na de verkiezingen die dit jaar overal ter wereld worden verwacht.

De grootste bedrijven zijn het meest risicomijdend en implementeren de langste afdekkingsperioden - gemiddeld 7,5 maanden - volgens onderzoek gebaseerd op een driemaandelijks onderzoek onder 250 senior financiële besluitvormers bij Britse en Amerikaanse bedrijven, dat vorige maand werd uitgevoerd door valutabeheerfirma MillTechFX.

Hedge windows verwijzen naar de tijdsbestekken die bedrijven gebruiken bij het kopen van afdekkingen voor vreemde valuta, en bedrijven die deze duur willen verlengen, geven meestal de voorkeur aan opties of termijncontracten met een langere looptijd boven die met een kortere looptijd.

Uit het onderzoek bleek dat bijna de helft van alle respondenten van plan is om de afdekkingsperiode te verlengen vanwege de komende verkiezingen.

"In een jaar waarin meer dan de helft van de wereldbevolking in 80 landen naar de stembus gaat, is het geen verrassing dat geopolitiek de FX-hedgebeslissingen van bedrijven sterk beïnvloedt," zei Eric Huttman, chief executive van MillTechFX in de onderzoeksnotitie.

Geopolitiek en het beleid van de centrale banken waren de twee grootste invloeden op de valutadekkingen van bedrijven in het eerste kwartaal, zo bleek ook uit het onderzoek.

De Amerikaanse dollar is dit jaar met 3,2% gestegen ten opzichte van een mandje van belangrijke valuta's, geholpen door de relatieve kracht van de Amerikaanse economie.