Beleggen in obligaties brengt verschillende risico's met zich mee: het renterisico, het kredietrisico van de emittent en - niet in het minst – het wisselkoersrisico. Laten we ons eens nader verdiepen in dat laatste. Beleggen in activa die zijn genoteerd in een andere valuta dan die van je eigen land is niet zonder gevaar. Voor een belegger in de eurozone die zijn of haar beleggingen wil diversifiëren en de vleugels wil uitslaan naar andere oorden, is een blik op de wisselkoers niet alleen een goed idee maar zelfs van cruciaal belang om teleurstellingen te voorkomen.

Bijvoorbeeld: posities innemen in dollaractiva, of het nu gaat om cashmanagement, aandelenbeleggingen of obligaties, is alleen rendabel als de dollar stabiel of stijgend is. In dat geval fungeert het als een buffer tegen dalingen als je beleggingen in waarde afnemen en als een versterker van de prestaties als je beleggingen stijgen. In het slechtste scenario, te weten een daling van de activa gecombineerd met een daling van de dollar, verliest je op beide fronten. Het is dus belangrijk om een idee te hebben van de trend van je valuta over de beoogde beleggingshorizon.

Bron: Bloomberg

Op lange termijn vertoont de dollarindex (DXY) een dalende trend die begon midden jaren '90. In 2022 stuitte de index op de bovengrens van zijn dalende kanaal, een weerstand rond 113,53. Sinds 2006 beweegt ze echter binnen een herstelkanaal waarvan de ondergrens zich rond 99,20/97,85 bevindt. Alleen een breuk van dit niveau zou het einde van een over 14 jaar stijgende cyclus bevestigen met een waarschijnlijke terugkeer naar 89,60 of zelfs naar het beginpunt van de beweging, de 70,70. Voorlopig blijft de druk dalend zolang de grens van 108,75/109,00 weerstand biedt.