De ebitda is de operationele winst vóór afschrijvingen en waardeverminderingen. De ebitda is anders gezegd de winst die het bedrijf realiseert voordat het de kosten van zijn schulden, belastingen en renteverplichtingen voor langetermijnactiva aftrekt.

Men moet in gedachten houden dat het toepassen van een waarderingsveelvoud zoals EV/EBITDA op beursgenoteerde bedrijven zonder onderscheid te maken tussen hun individuele kenmerken en hun sectoren meestal neerkomt op het vergelijken van appels met peren.

Het deel "DA" bijvoorbeeld (de afschrijvingen en de waardeverminderingen), dat theoretisch overeenkomt met de investeringen die nodig zijn om de winstgevendheid van de activiteit op peil te houden, is veel hoger bij infrastructuur- of telecommunicatieactiviteiten dan in de domeinen consumptiegoederen of software-uitgeverij.

In dit opzicht zal het deel van de winst dat kan worden verdeeld onder de verschillende belanghebbenden - schuldeisers en aandeelhouders - aanzienlijk lager zijn bij de eerste dan bij de tweede. Ze verdienen dus een aanzienlijke waarderingskorting.

In dezelfde lijn, en altijd met het risico het onvergelijkbare te vergelijken, moet de multiple rekening houden met de economische kenmerken van de activiteit. In zeer kapitaalintensieve sectoren is de rendabiliteit van het kapitaal dat in de activiteiten wordt geïnvesteerd vaak lager dan de kosten van datzelfde kapitaal; er is dus sprake van waardevernietiging.

In dit geval moet opnieuw een korting worden toegepast op het waarderingsveelvoud, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bedrijf waarvan de rendabiliteit van de operationele investeringen hoger - of zelfs veel hoger - is dan de kosten van het kapitaal; in dat geval is er sprake van waardecreatie.

Vervolgens moet rekening worden gehouden met de kapitaalstructuren van elk bedrijf. Zelfs als ze in dezelfde sector opereren en een vergelijkbare rendabiliteit hebben, kan het ene bedrijf een veel hoger schuldenniveau hebben dan een ander bedrijf dat zich in sterkere mate financiert met eigen vermogen.

Dit eerste bedrijf zou dus een waarderingskorting verdienen gezien het financiële risico dat het loopt en gezien het kleinere vermogen om winst uit te keren aan de aandeelhouders.