Met 101 stemmen tegen en 80 stemmen voor verwierpen de wetgevers van het lagerhuis een motie van de Groene Partij om zich aan te sluiten bij de REPO-groep (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) die in 2022 werd opgericht door de Verenigde Staten, Australië, Canada, de Europese Commissie, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en Groot-Brittannië.

De taskforce maakt deel uit van het streven van westerse mogendheden om tegoeden van personen en entiteiten die bestraft zijn vanwege de Russische invasie van Oekraïne in 2022 te bevriezen en in beslag te nemen.

De Zwitserse regering had ook aanbevolen om zich niet bij de taskforce aan te sluiten, met als argument dat Zwitserland al uitgebreid samenwerkt met de deelnemende landen.

Minister van Justitie Beat Jans zei dat Zwitserland er in een steeds meer gepolariseerde wereld belang bij had om een zekere mate van onafhankelijkheid in de internationale betrekkingen te behouden.

"Het voordeel dat voortvloeit uit een dergelijk perspectief kan bijvoorbeeld worden gezien met betrekking tot de vredestop in Oekraïne, die Zwitserland wil organiseren en zal organiseren," zei hij.

"Door niet deel te nemen aan de REPO-taskforce zal ons land gemakkelijker zijn goede diensten kunnen blijven aanbieden."

Zwitserland zei vorige week dat het medio juni een tweedaagse conferentie op hoog niveau zou organiseren om vrede in Oekraïne te bereiken.

De verwachtingen van een grote doorbraak zijn niet hooggespannen.

Rusland heeft al gezegd dat het niet zal deelnemen aan de gesprekken, met het argument dat Zwitserland, dat zich heeft aangesloten bij de EU-sancties tegen Moskou, zijn neutraliteit in het conflict heeft opgegeven.