De Raad van Bestuur van 2 Cheap Cars Group Limited heeft een definitief brutodividend van 5,78 cent per aandeel (cps) vastgesteld, gelijk aan het dividend over het eerste halfjaar en iets boven het vastgestelde dividendbeleid. Dit brengt het totale brutodividend voor het boekjaar 2024 op 11,56 cent per aandeel, wat een rendement van ongeveer 14,5% betekent op basis van de aandelenkoers van $0,80 per 23 mei 2024. De registratiedatum is 31 mei 2024 en het dividend zal op 14 juni 2024 worden uitbetaald.

Ex-Datum: 30 mei 2024.