4D pharma plc heeft de publicatie aangekondigd van preklinisch onderzoek met betrekking tot zijn LBP MRx0006 voor de behandeling van autismespectrumstoornis (ASS). Het onderzoek, gepubliceerd in Brain, Behaviour and Immunity, toont aan dat LBP MRx0006 met één stam de belangrijkste gedragsgebreken in een muismodel van autisme kan verzachten, waarbij sociale gebreken, repetitief en angstig gedrag worden verbeterd. Mechanistisch gezien verhoogde MRx0006 in de hersenen van ASD-muizen de expressie van neuropeptidehormonen waarvan bekend is dat ze sociaal en angstig gedrag reguleren.

MRx0006 moduleerde ook het metabolietprofiel van het fecale microbioom in de behandelde muizen, wat ten grondslag kan liggen aan de waargenomen verhogingen van de expressie van neuropeptiden en hun receptoren, en de daaruit voortvloeiende verbeteringen van de gedragsresultaten.