Eerder dit jaar heeft 7C Solarparken een intentieverklaring ondertekend met een Duitse projectontwikkelaar, die beschikt over een pijplijn van 400 MWp aan grote freefield-locaties, om potentiële rechten op geavanceerde PV-projecten over te dragen aan nieuwe bedrijven waarover 7C Solarparken de zeggenschap heeft. De eerste twee projecten zijn inmiddels veiliggesteld. Het management schat dat beide projecten in de loop van 2023 in aanbouw kunnen gaan en daarmee een aanzienlijk deel van hun plan vertegenwoordigen om 525 MWp te bereiken tegen 2025, tegenover 366 MWp nu.

Beschrijving van de projecten: 16 MWp in het district Görlitz (Saksen): een grondgebonden PV-project op omschakelingsgrond. Grondrechten, netaansluiting en het officiële verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan zijn tot nu toe gerealiseerd. De definitieve goedkeuring van het nieuwe bestemmingsplan is voorzien voor Q2'23 zodat kort daarna de bouw kan beginnen.

80 MWp in het district Vorpommern-Greifswald (Mecklenburg Vorpommern): een grondgebonden PV-project op een verouderd militair terrein is gepland. Ook voor dit project zijn vergelijkbare stappen gezet als in Görlitz. Het is echter nog niet beslist of het project zal worden aangesloten op de 380 kV-lijn of dat er twee nieuwe onderstations voor het 110 kV-net zullen worden gebouwd.

De definitieve bouwvergunning is gepland voor Q3'23 en de aansluiting op het net een jaar later. Nieuwe aanbestedingen: De Duitse regering heeft onlangs haar besluit aangekondigd om projecten tot 100 MWp op te nemen in het veilingproces. Gezien de vergevorderde status van de projecten zijn zij wettelijk gerechtigd om deel te nemen aan de aanbesteding.