BRUSSEL (dpa-AFX) - Voor bussen en vrachtwagens in de EU gelden voortaan strengere CO2-regels. De EU-lidstaten hebben maandag de laatste hand gelegd aan een wet die de uitstoot van kooldioxide in het wegvervoer verder terugdringt en nieuwe doelstellingen introduceert voor 2030, 2035 en 2040, zo maakten de landen bekend. De aanscherping van de bestaande EU-regels zal helpen om het aandeel klimaatvriendelijke vrachtwagens op de weg in de EU te vergroten.

De bevestiging door de ministers was de laatste stemming die nodig was voor de regelgeving. De CO2-uitstoot van nieuwe touringcars en nieuwe vrachtwagens moet in 2030 met 45 procent zijn verminderd, in 2035 met 65 procent en in 2040 met 90 procent ten opzichte van 2019. Het is ook de bedoeling dat nieuwe stadsbussen in 2035 volledig emissievrij zijn. In 2030 moeten ze 90 procent minder uitstoten dan in 2019.

Volgens de Raad van Ministers zijn zware bedrijfsvoertuigen momenteel verantwoordelijk voor meer dan 25% van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU. "De bijgewerkte regels dragen bij tot de doelstelling van de EU om haar nettobroeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990 en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn," vervolgde de mededeling. Na goedkeuring door de EU-landen moeten de nieuwe regels nu worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU voordat ze in werking kunnen treden./fsp/DP/jha