De raad van bestuur van Abbott heeft een driemaandelijks gewoon dividend van 55 cent per aandeel vastgesteld. Het dividend in contanten is betaalbaar op 15 mei 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 15 april 2024 als aandeelhouder geregistreerd staan.