Abbott heeft nieuwe baanbrekende gegevens aangekondigd waaruit blijkt dat patiënten met gevorderd hartfalen die met de HeartMate 3 hartpomp leven en die geen aspirine kregen als onderdeel van hun bloedverdunnende medicatie, minder complicaties door bloedingen hadden en minder vaak het ziekenhuis bezochten in vergelijking met patiënten die na hun implantatie dagelijks aspirine kregen. De gegevens van het ARIES onderzoek zijn de eerste die mogelijk een verandering teweegbrengen in de manier waarop artsen hun patiënten met een HeartMate 3 hartpomp behandelen.

ARIES is het eerste internationale, placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische onderzoek om te beoordelen of de afwezigheid van aspirine veilig is en bloedingen vermindert bij mensen met het HeartMate 3 linkerventrikelhulpapparaat (LVAD, of hartpomp). De gegevens werden gepresenteerd tijdens een late presentatie op de 2023 Scientific sessions van de American Heart Association in Philadelphia en tegelijkertijd gepubliceerd in The Journal of the American Medical Association. Het ARIES onderzoek bestudeerde meer dan 600 patiënten en toonde aan dat HeartMate 3 patiënten die geen aspirine kregen maar doorgingen met de standaardbehandeling met vitamine-K-antagonisten (VKA) na implantatie, aan het primaire eindpunt voldeden door aan te tonen dat geen aspirine inferieur was aan aspirine.

De HeartMate 3 patiënten die geen aspirine gebruikten, verbleven 47% minder dagen in het ziekenhuis door een daling van bijna 40% in het aantal bloedingen vergeleken met patiënten die dagelijks aspirine bleven gebruiken. Hoewel de HeartMate 3 minder complicaties geeft dan hartpompen van de vorige generatie, blijven bloedingen een belangrijke oorzaak van heropnames. Het ARIES onderzoek toonde een vermindering aan van het aantal bloedingen bij patiënten zonder aspirine, wat zou kunnen leiden tot een belangrijke verandering in de behandeling van patiënten met een HeartMate 3. Het ARIES HeartMate 3 klinische onderzoek evalueerde een nieuwe klinische benadering van de behandeling van patiënten, die nog niet door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is beoordeeld.

Wijzigingen in de etikettering met betrekking tot het antistollingsregime van het onderzoek zijn op dit moment nog niet goedgekeurd door de FDA.