De i-STAT TBI cartridge van Abbott heeft goedkeuring gekregen van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor gebruik met volbloed, waardoor artsen patiënten met een vermoedelijke hersenschudding aan het bed van de patiënt kunnen beoordelen en binnen 15 minuten resultaten van laboratoriumkwaliteit krijgen. Voorheen waren de testen om te helpen bij de beoordeling van TBI alleen goedgekeurd voor gebruik met plasma of serum, waardoor de monsters naar een laboratorium gestuurd moesten worden om verwerkt en getest te worden. Deze nieuwe goedkeuring maakt het mogelijk om testen uit te voeren in een groot aantal nieuwe zorgomgevingen buiten de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen, waaronder spoedeisende hulpklinieken met een certificaat voor het uitvoeren van matig-complexe testen.

Dit is een belangrijke stap in de richting van een toekomst waarin testen uitgevoerd kunnen worden buiten de traditionele gezondheidszorgomgevingen, zoals aan de zijlijn van sportevenementen. De test van volbloed op een draagbaar instrument helpt clinici bij het evalueren van patiënten van 18 jaar en ouder met een vermoeden van licht traumatisch hersenletsel of mTBI, beter bekend als hersenschudding. De testresultaten kunnen helpen bij het uitsluiten van de noodzaak voor een CT-scan van het hoofd en helpen bij het bepalen van de beste volgende stappen in de zorg voor de patiënt.

De mogelijkheid om de test uit te voeren met een volbloedmonster betekent dat het testen kan plaatsvinden in zorginstellingen zonder laboratorium, wat de evaluatie van hoofdtrauma's helpt te versnellen. Met deze goedkeuring kan de i-STAT TBI test gebruikt worden om patiënten tot 24 uur na het letsel te helpen evalueren, een belangrijke vooruitgang aangezien gewonden vaak wachten met het zoeken naar zorg. De i-STAT TBI cartridge met het i-STAT Alinity System vereist een klein veneus bloedmonster, dat op de testcassette wordt aangebracht.

De cartridge wordt vervolgens in het draagbare i-STAT Alinity instrument geplaatst. De test meet twee biomarkers uit de hersenen die in de bloedbaan kunnen vrijkomen, wat wijst op een mogelijk hersenletsel. Het testen op deze twee biomarkers ?

ubiquitine C-terminaal hydrolase L1 (UCH-L1) en gliaal fibrillair zuur proteïne (GFAP) ? in de nasleep van een letsel kan artsen essentiële informatie geven over de toestand van een patiënt en kan zorgverleners helpen bij het bepalen van een geschikt behandelplan. De nieuwe goedgekeurde test breidt het TBI-testaanbod van Abbott uit, dat de i-STAT TBI Plasma-test en de ARCHITECT en Alinity i labtest (serum en plasma) omvat, die allemaal eerder zijn goedgekeurd.

De mogelijkheid om volbloed te gebruiken om TBI te beoordelen is een belangrijke stap in de visie van Abbott om zijn tests beschikbaar te maken in alle omgevingen waar mensen zorg zoeken voor hoofdletsel. Abbott is bezig met lopend onderzoek en planning waardoor de test in de toekomst mogelijk gebruikt kan worden in niet-gezondheidszorgomgevingen en bij een bredere populatie, waaronder tieners en kinderen.