De raad van bestuur van AbbVie Inc. heeft een driemaandelijks dividend in contanten van $1,55 per aandeel vastgesteld. Het dividend in contanten is betaalbaar op 15 mei 2024 aan aandeelhouders die bij kantoorsluiting op 15 april 2024 als houders van aandelen staan ingeschreven.