AbbVie heeft aangekondigd dat de eerste patiënt is behandeld met het onderzoeksmiddel ABBV-383 in de CERVINO Fase 3 studie. ABBV-383 is een onderscheidend B-cel maturatie antigeen (BCMA) en CD3 bispecifiek antilichaam T-cel engager dat bestaat uit bivalente BCMA-bindende domeinen die een hoge BCMA-aviditeit mogelijk maken en een CD3-bindend domein met lage affiniteit. ABBV-383 wordt geëvalueerd in een Fase 3, multicenter, gerandomiseerde, open-label studie in vergelijking met standaard beschikbare therapieën bij patiënten met r/r MM die ten minste twee lijnen van eerdere therapie kregen.

Multipel myeloom is een bloedkanker die wordt gekenmerkt door een abnormale proliferatie van plasmacellen, die schade aan eind-organen kan veroorzaken en de op één na meest voorkomende bloedkanker ter wereld is. In 2020 werd bij naar schatting 176.000 mensen wereldwijd de diagnose multipel myeloom gesteld en stierven 117.000 mensen aan de ziekte. CERVINO (NCT06158841) is een wereldwijde, fase 3, multicenter, gerandomiseerde, open-label studie met parallelle groepen waarin ABBV-383 wordt geëvalueerd bij volwassen patiënten (=18 jaar) met r/r MM en een Eastern Cooperative Oncology Group performance status =2 die ten minste twee voorafgaande therapielijnen kregen, waaronder blootstelling aan een PI, een IMiD en een anti-CD38 mAb.

Patiënten die eerder BCMA-gerichte therapie kregen, worden uitgesloten. Patiënten zullen 1:1 gerandomiseerd worden om intraveneus ABBV-383 60mg Q4W te ontvangen of een SAT naar keuze van de onderzoeker (carfilzomib + dexamethason, elotuzumab + pomalidomide + dexamethason, of selinexor + bortezomib + dexamethason), en zullen de behandeling voortzetten totdat progressieve ziekte wordt bevestigd of totdat aan andere stopzettingscriteria wordt voldaan. De twee primaire eindpunten zijn progressievrije overleving en algehele respons.

Secundaire eindpunten zijn onder andere algehele overleving, complete respons (CR) of beter, zeer goede gedeeltelijke respons of beter, percentage minimaal restziekte-negativiteit en verandering in ziektesymptomen en fysiek functioneren. Ongeveer 140 locaties wereldwijd zullen in totaal ongeveer 380 patiënten inschrijven.