AbbVie kondigde aan dat het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies heeft uitgebracht waarin het de goedkeuring aanbeveelt van risankizumab (SKYRIZI®) voor de behandeling van volwassenen met matig tot ernstig actieve UC die een inadequate respons hebben gehad, de respons hebben verloren of intolerant waren voor conventionele of biologische therapie. De aanbevolen inductiedosis is 1200 mg intraveneus (IV), gevolgd door een onderhoudsdosis van 180 mg of 360 mg subcutaan (SC), afhankelijk van de individuele presentatie van de patiënt. Het definitieve besluit van de Europese Commissie wordt in het derde kwartaal van 2024 verwacht.

Het positieve CHMP-advies wordt ondersteund door gegevens van twee klinische fase 3-onderzoeken: het INSPIRE-inductieonderzoek en het COMMAND-onderhoudsonderzoek. De INSPIRE studie evalueerde 1200 mg IV risankizumab toegediend als inductiedosis op 0, 4 en 8 weken bij patiënten met matig tot ernstig actieve UC. In de COMMAND-studie werden patiënten die reageerden op de inductiebehandeling in INSPIRE opnieuw gerandomiseerd om 180 mg of 360 mg SC risankizumab te ontvangen als onderhoudsdosis gedurende 52 weken.

Het veiligheidsprofiel van risankizumab in beide onderzoeken was consistent met het veiligheidsprofiel dat werd waargenomen in eerdere onderzoeken voor andere indicaties, waarbij geen nieuwe veiligheidsrisico's werden waargenomen. Het gebruik van risankizumab in UC is niet goedgekeurd in de Europese Unie en de veiligheid en werkzaamheid ervan worden nog geëvalueerd. Risankizumab (SKYRIZI) maakt deel uit van een samenwerking tussen Boehringer Ingelheim en AbbVie, waarbij AbbVie de wereldwijde ontwikkeling en commercialisering leidt.

De aangepaste Mayo-score is gebaseerd op de subscore voor ontlastingfrequentie (SFS), de subscore voor rectale bloeding (RBS) en de endoscopische subscore (ES). Endoscopische verbetering wordt gedefinieerd als ES =1 zonder bewijs van broosheid. Histologische-endoscopische mucosale verbetering (HEMI) wordt gedefinieerd als een ES =1 zonder bewijs van brokkeligheid en Geboes score =3.1. UC is een chronische, idiopathische, immuungemedieerde IBD van de dikke darm die een continue mucosale ontsteking veroorzaakt die zich in variabele mate uitstrekt van het rectum tot het meer proximale colon.

De belangrijkste tekenen en symptomen van UC zijn rectale bloeding, buikpijn, bloederige diarree, tenesmus (drukgevoel), aandrang en ontlastingsincontinentie. Het ziektebeloop van UC verschilt per patiënt en kan variëren van een rustige ziekte tot een chronische refractaire ziekte, die in sommige gevallen kan leiden tot een operatie of levensbedreigende complicaties. De ernst van de symptomen en de onvoorspelbaarheid van het ziektebeloop kunnen leiden tot een aanzienlijke belasting en vaak invaliditeit bij degenen die met de ziekte leven.

INSPIRE is een Fase 3, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie waarin de werkzaamheid en veiligheid van IV risankizumab 1200 mg, toegediend bij 0, 4 en 8 weken als inductietherapie bij patiënten met matig tot ernstig actieve UC wordt geëvalueerd. Het primaire eindpunt van de studie is klinische remissie (volgens de Adapted Mayo Score, gedefinieerd als SFS =1 en niet groter dan baseline, RBS van 0 en ES =1 zonder broosheid) op week 12. Belangrijke secundaire eindpunten zijn klinische respons (afname van de Aangepaste Mayo Score =2 punten en =30% ten opzichte van de uitgangswaarde, plus een afname van RBS =1 of een absolute RBS =1), endoscopische verbetering (ES =1 zonder brosheid) en HEMI (ES van 0 of 1 zonder brosheid en Geboes score =3.1) op week 12.