AbbVie kondigde aan dat VYALEV (foslevodopa/foscarbidopa oplossing) nu beschikbaar is voor de behandeling van motorische schommelingen bij patiënten met gevorderde levodopa-responsieve ziekte van Parkinson die geen bevredigende controle hebben over ernstige, invaliderende motorische schommelingen en hyper-/dyskinesie ondanks geoptimaliseerde behandeling met beschikbare combinaties van geneesmiddelen voor Parkinson. VYALEV is de eerste en enige subcutane 24-uurs infusiebehandeling met levodopa voor de behandeling van aPD. In Canada lijden meer dan 100.000 Canadezen van 40 jaar en ouder aan de ziekte van Parkinson, waarbij elke dag bij ongeveer 30 mensen de diagnose wordt gesteld.

Verwacht wordt dat dit aantal in de komende 10 jaar zal stijgen tot 163.700 Canadezen met deze aandoening en 50 nieuwe diagnoses per dag. De ziekte van Parkinson in een gevorderd stadium is een progressieve en chronische bewegingsstoornis die wordt gekenmerkt door tremor, spierstijfheid, trage bewegingen en evenwichtsproblemen als gevolg van het verlies van dopamine producerende hersencellen. Over de symptomen van de ziekte wordt vaak gesproken in termen van "aan" en "uit" tijd is wanneer de symptomen terugkeren tussen medicatiedoses.

Wanneer de ziekte van Parkinson voortschrijdt, ervaren patiënten vaak een afname van hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals aankleden of een maaltijd bereiden, en worden ze daarom verzorgd door een familielid of zorgpartner.