Sommige van de beste financiële bedrijven in Groot-Brittannië betalen vrouwen gemiddeld 28,8% minder dan hun mannelijke collega's, zo blijkt uit salarisgegevens van 21 bedrijven die door Reuters zijn bekeken, ook al zeggen ze dat ze ernaar streven om meer vrouwen aan te nemen voor hoger betaalde, senior functies.

Banken, vermogensbeheerders en verzekeraars in het hele VK hebben zich ertoe verbonden om de al lang bestaande salarisverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, die zij grotendeels toeschrijven aan het feit dat er meer mannen zijn in topfuncties met royale bonussen, terwijl een groter deel van de vrouwen lager betaalde, parttime of lagere functies heeft, met kleinere bonussen of helemaal geen bonussen.

Volgens berekeningen van Reuters op basis van de salarisgegevens is de kloof voor de topbedrijven in de financiële dienstverlening met twee procentpunten gedaald ten opzichte van een jaar geleden, maar blijft deze veel hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken in Groot-Brittannië, dat vorig jaar 10,7% bedroeg, op basis van een onderzoek van de Britse overheid.

Sinds 2017 zijn bedrijven met meer dan 250 werknemers in Groot-Brittannië verplicht om het verschil tussen de salarissen en bonussen van mannelijke en vrouwelijke werknemers bekend te maken. De deadline voor het openbaar maken van gegevens voor april 2023 was 4 april.

Veel van de grote financiële bedrijven hebben moeite om vrouwelijk talent aan te trekken en te behouden voor hoge functies, wat de snelheid van verandering in de hele sector belemmert, en in sommige individuele gevallen is de situatie niet verbeterd.

Bij de internationale divisie van Goldman Sachs in Londen steeg het gemiddelde salarisverschil tussen mannen en vrouwen van 53,2% het jaar daarvoor naar 54% in 2023 en blijft het de grootste van de 21 grote financiële werkgevers waarvan de gegevens door Reuters zijn bekeken.

Belangrijk is dat dit rapport over de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen geen rekening houdt met beloningen in vergelijkbare functies of anciënniteit, maar we weten dat we meer moeten doen om de vertegenwoordiging van vrouwen op de hoogste niveaus van het bedrijf te vergroten, aldus een woordvoerder van Goldman.

Verzekeraar Admiral rapporteerde een gemiddelde loonkloof van 13,5% in 2023, de kleinste kloof van de onderzochte gegevens.

TRAGE VOORUITGANG

Het trage tempo van de vooruitgang heeft vragen opgeroepen over waarom de kloof niet sneller kleiner wordt.

"Werkgevers in de financiële sector moeten zichzelf een aantal moeilijke vragen stellen over waarom vrouwen niet de hoogste rangen bereiken - en het loon verdienen dat bij die banen hoort," vertelde Ann Francke, CEO van het Chartered Management Institute, aan Reuters.

HSBC onthulde een gemiddelde loonkloof van 43,2% in 2023, voor al haar Britse entiteiten. In 2022 meldde HSBC een gemiddelde loonkloof van 45,2% tussen het loon van vrouwen en mannen.

Meer dan de helft van het personeel van de bank is vrouw, waarvan 62% in lagere functies, aldus HSBC. Iets minder dan een derde van het senior managementteam was vrouw op 5 april 2023, een stijging van 1,4 procentpunt ten opzichte van 2022.

De gemiddelde loonkloof bij Morgan Stanley in het VK daalde van 40,8% naar 40,1%, terwijl Barclays zijn gemiddelde loonkloof in 2023 met 2,3 procentpunten terugbracht tot 33,6%.

JP Morgan maakte een daling van 1,5 procentpunt bekend in haar gemiddelde beloningsverschil tot 26,1%. De Amerikaanse bank zei dat de vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het VK in februari 2024 29,5% bedroeg, het hoogste niveau sinds 2018.

Het gemiddelde beloningsverschil van Standard Chartered nam het meest af van alle door Reuters onderzochte banken, van 29% het jaar daarvoor naar 22% in 2023.

De Aziatische bank meldde een positieve trend in het aantal vrouwen dat leidinggevende functies bekleedt, van 25% in december 2016 tot 32,5% eind december 2023.

Bij de verzekeraars en vermogensbeheerders zei Aviva dat het gemiddelde beloningsverschil was gedaald van 24,3% een jaar eerder naar 21,3% in 2023. Abrdn meldde een daling van 3,9 procentpunt naar 24,8% in 2023. Maar Legal & General zei dat haar beloningsverschil groter werd en in 2023 uitkwam op 21,3%, tegen 20,9% een jaar eerder.

"KINDERSTRAFFEN

Alle bedrijven zeiden in hun rapporten over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen dat de verschillen de ondervertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies weerspiegelden en dat ze stappen ondernamen om dit aan te pakken.

De Britse regering lanceerde in maart 2016 het HM Treasury Women in Finance Charter om de financiële dienstverleningssector aan te moedigen het genderevenwicht in hogere rangen te verbeteren.

Het handvest heeft nu meer dan 400 ondertekenaars, die samen ongeveer 1,3 miljoen werknemers vertegenwoordigen.

Uit een jaaroverzicht dat vorige maand samen met denktank New Financial werd gepubliceerd, bleek dat de ondertekenaars de vrouwelijke vertegenwoordiging in hogere rangen hadden verhoogd van 34% in 2022 naar gemiddeld 35% in 2023.

In dit tempo zou het gemiddelde van de ondertekenaars van het Handvest in 2038 pariteit moeten bereiken, maar niet in elke sector, aldus het rapport.

Uit een analyse van het Institute for Fiscal Studies (IFS) blijkt dat de meeste loonverschillen tussen mannen en vrouwen in het VK het gevolg zijn van "kindstraffen", waarbij het gemiddelde inkomen van vrouwen sterk daalt nadat ze een ouder hebben gekregen.

Het IFS ontdekte dat zeven jaar na de geboorte van een eerste kind het loon van vrouwen gemiddeld minder dan de helft van dat van mannen was.

Francke van de CMI zei dat alle bedrijfstakken grotere gevolgen moeten ondervinden van trage of onregelmatige vooruitgang in het aanpakken van beloningsongelijkheid, zoals boetes, beperkte toegang tot werk bij de overheid of in de publieke sector of "naming-and-shaming".

"Het bewijsmateriaal vertelt ons dat bedrijven die de bredere populatie vertegenwoordigen - op elk niveau, inclusief de toptafel - betere beslissingen nemen en betere resultaten leveren," zei Francke.

"Dat alleen al zou voldoende motivatie moeten zijn om de veranderingen teweeg te brengen die we nodig hebben om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten."

Reuters heeft ook gegevens over de beloning van mannen en vrouwen bekeken voor Bank of America , Citi, Deutsche, Lloyds, Nationwide, NatWest Bank, UBS, M&G, Phoenix, Schroder Investment Management en St James's Place. (Verslaggeving door Sinead Cruise en Carolyn Cohn in Londen. Bewerking door Anousha Sakoui en Jane Merriman)