De Raad van Bestuur van AcadeMedia AB (publ) heeft aan de Algemene Vergadering voorgesteld om voor het boekjaar 2022/23 een dividend van SEK 1,75 per aandeel uit te keren. De voorgestelde registratiedatum voor het dividend is 4 december 2023. Als de Algemene Vergadering besluit overeenkomstig het voorstel, zal het dividend naar verwachting worden uitbetaald op 7 december 2023, via Euroclear Sweden AB.