Acerinox, S.A. (BME:ACX) kondigt een programma voor de terugkoop van aandelen aan. In het kader van het programma zal de onderneming tot 4% van haar aandelenkapitaal terugkopen. Het doel van dit plan is om de teruggekochte aandelen te gebruiken voor de eventuele latere afschrijving ervan en om de aandelen terug te kopen die uitgegeven zijn in de jaren waarin het dividend uitgekeerd werd door middel van scrip dividend.