Achilles Therapeutics plc heeft tussentijdse Fase I/IIa gegevens aangekondigd over het gebruik van klonale neoantigeen reactieve T-cellen (cNeT) uit de CHIRON studie in gevorderd niet-resectabel of metastatisch niet-kleincellig longkanker (NSCLC) en de THETIS studie in terugkerend of metastatisch kwaadaardig melanoom. De update bevat gegevens van 18 patiënten in CHIRON (n=12) en THETIS (n=6) die sinds de vorige tussentijdse update in december 2022 zijn gedoseerd, waarbij twee CHIRON-patiënten en één THETIS-patiënt verbeterde chemoconditionering en IL-2-dosering hebben ontvangen in lijn met standaard tumorinfiltrerende lymfocytentherapie (TIL) (verbeterde gastheerconditionering) in een nieuw Cohort C. Dit nieuwe Cohort C zal het mogelijk maken om de impact van verbeterde gastheerconditionering op cNeT-enting en persistentie na 28 dagen te evalueren. Alle deelnemers aan de studie waren laat-stadium, checkpoint refractaire patiënten met progressieve ziekte op het moment van lymfodepletie.

De waargenomen verdraagbaarheidsprofielen blijven gunstig en vergelijkbaar met standaard TIL-therapie. Het VELOS? productieproces bleef verbeteren met een mediaan van 172 miljoen cNeT gedoseerd over de achttien patiënten in de update, vergeleken met 18 miljoen cNeT in de update van december 2022, met 10 producten van meer dan 100 miljoen cNeT en vijf van meer dan een miljard cNeT.

Overzicht van nieuwe patiënten behandeld sinds de vorige update: 18 nieuwe patiënten behandeld sinds de laatste update (12 NSCLC in CHIRON, 6 melanoom in THETIS) met een mediaan van twee eerdere therapielijnen; Gegevensupdate omvat twee CHIRON Cohort C (verbeterde gastheer conditionering), één THETIS Cohort C en twee THETIS Cohort B patiënten (checkpoint combinatie); Mediaan cNeT dosis van 172 miljoen bij de 18 patiënten gemeld sinds de laatste update met 10 van de 18 patiënten gedoseerd met meer dan 100 miljoen cNeT, waaronder vijf producten van meer dan een miljard cNeT. Blijvend gunstig verdraagbaarheidsprofiel voor cNeT: Verdraagbaarheidswaarnemingen voor cNeT zijn goed vergelijkbaar met standaard TIL-therapie; lymfopenie en neutropenie waren de meest voorkomende bijwerkingen, die voornamelijk geassocieerd worden met het conditioneringsregime, en er werden geen dosisbeperkende hooggradige toxiciteiten waargenomen. 25% van de patiënten met een hogere dosis (>100M cNeT) in CHIRON en THETIS (3 van 12) vertoonden een stabiele ziekte met enige afname van het tumorvolume: Er werden geen nieuwe objectieve responsen waargenomen, wat vermoedelijk te maken heeft met een gebrek aan cNeT persistentie met het vorige gastheer-conditioneringsregime dat gebruik maakte van lagere lymfodepletie en IL-2 in vergelijking met standaard TIL-therapie; vroege en significante pieken van cNeT, vergelijkbaar met standaard TIL-therapie, werden waargenomen in het bloed van patiënten die een conditionering met verminderde intensiteit kregen, hoewel er geen consistente cNeT persistentie was na 28 dagen.

Cohort met verbeterde gastheerconditionering geopend in CHIRON en THETIS: Cohort C is toegevoegd aan CHIRON en THETIS om een verbeterd regime van verhoogde intensiteit van lymfodepletie en verhoogde IL-2 dosering te evalueren op cNeT persistentie en daarmee mogelijk klinische activiteit. Alle drie patiënten die gedoseerd werden met het verbeterde conditioneringsregime van de gastheer, vertoonden verbetering in cNeT engraftment en in één geval enige tumorreductie; TCR-tracking laat een duurzamere cNeT engraftment zien na week zes bij de eerste patiënt die behandeld is met het verbeterde gastheerconditioneringsregime; nog eens acht patiënten worden momenteel geobserveerd met producten die klaar zijn voor dosering met een cNeT-product. VELOS productieproces verder verbeterd: 172 miljoen mediane cNeT-dosis voor de laatste 18 patiënten in deze update vergeleken met een mediaan van 18 miljoen cNeT in de update van december 2022; De laatste 10 gefabriceerde producten hebben een mediane cNeT-dosis van 611 miljoen geleverd.