Advent Technologies Holdings, Inc. heeft de SereneP onthuld, een geavanceerde productlijn voor de vermindering van draagbare stroomoplossingen met een bijzondere focus op bouw- en EV-oplaadtoepassingen. Bovendien heeft Advent een wereldwijd netwerk van brandstofleveranciers opgezet, waardoor haar klanten verzekerd zijn van een constante methanolbevoorrading voor SereneP. In Denemarken hebben 14 van de grotere bouwbedrijven in de publieke sector laten weten dat ze aannemers zullen verplichten om emissievrije werkmachines te gebruiken op bouw- en constructieprojectlocaties.

Als een belangrijke stap voorwaarts in het tegemoetkomen aan deze behoefte, werd de SereneP productlijn officieel geïntroduceerd in november 2023 door Advent, tijdens een evenement georganiseerd door het Deense nationale centrum voor publiek-private sectorinnovatie in Kopenhagen. Bovendien wil het VK het gebruik van diesel op de meeste bouwplaatsen uitbannen. Momenteel rijden ongeveer 300.000 niet voor de weg bestemde mobiele machines2 in de Britse bouwsector op diesel, waarbij 2,5 miljoen ton olie-equivalent wordt verbruikt en aanzienlijke koolstofemissies worden geproduceerd.

De Zero Diesel Sites Route Map schetst stappen om dit volume tegen 2035 met 78% te verminderen, in overeenstemming met de doelstellingen van de zesde koolstofbegroting van het VK voor 2021.