Advicenne S.A. heeft de heer André Ulmann tot Bestuurder zonder stemrecht benoemd, voor een termijn van drie jaar. Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur die na deze Vergadering gehouden werd, werd de heer Philippe Boucheron benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, die de functie van Voorzitter van het Bezoldigingscomité zal blijven vervullen. De Raad heeft ook kennis genomen van de wijziging van de permanente vertegenwoordiger van Bpifrance Investissement, in de persoon van de heer Thibaut Roulon, die ook lid zal zijn van het Auditcomité dat voorgezeten wordt door mevrouw Catherine Dunand.

De Raad van Bestuur van Advicenne bestaat nu uit de volgende leden: Philippe Boucheron, bestuurder, voorzitter van de raad; de heer Didier Laurens, bestuurder, algemeen directeur; Cemag Invest, vertegenwoordigd door Catherine Dunand, bestuurder; Bpifrance Investissement, vertegenwoordigd door de heer Thibaut Roulon, bestuurder; Irdi Soridec Gestion, vertegenwoordigd door de heer Jean-Michel Petit, bestuurder; mevrouw Charlotte Sibley, onafhankelijk bestuurder; mevrouw Hege Hellstrom, onafhankelijk bestuurder; de heer André Ulmann, waarnemer. De gecombineerde algemene vergadering was een gelegenheid om de voortgang van de verschillende programma's en de strategie van het bedrijf voor te stellen.