AGC Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het volledige boekjaar dat eindigt op 31 december 2023. Voor het hele jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 2.050.000 miljoen tegen JPY 2.150.000 miljoen volgens de vorige guidance, een bedrijfswinst van JPY 150.000 miljoen tegen JPY 2.150.000 miljoen volgens de vorige guidance, een winst voor de periode van JPY 78.000 miljoen tegen JPY 107.000 miljoen volgens de vorige guidance en een gewone winst per aandeel van JPY 273,15 tegen JPY 392,45 volgens de vorige guidance.