Analist Borja Olcese van JP Morgan handhaaft het verkoopadvies. Het koersdoel blijft ongewijzigd op EUR 27.39.