Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

● In het algemeen en vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief presenteert het bedrijf een interessante fundamentele situatie.

● Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf goed in vergelijking met zijn sector.


Sterke punten

● Met een PER van 10.87 voor het lopende jaar en 9.92 voor het boekjaar 2025 zijn de waarderingsniveaus van het aandeel zeer goedkoop in termen van multiples.

● Het bedrijf is een van de laagst gewaardeerde bedrijven. De verhouding "ondernemingswaarde op omzet" is 0.46 voor het boekjaar 2024.

● Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.

● Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.

● De verwachtingen van de analisten met betrekking tot de evolutie van het bedrijf zijn relatief dicht bij elkaar. Dit is het gevolg van ofwel een goede zichtbaarheid in verband met de activiteit van de groep, ofwel van de goede communicatie van het bedrijf met de analisten.

● Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.


Zwakke punten

● De verwachte ontwikkeling van de omzet suggereert een middelmatige groei in de komende jaren.

● De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.

● De rentabiliteit van de groep is relatief laag en vormt een zwakte.

● De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.

● Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.

● In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.