Aichi Corporation heeft geconsolideerde winstvoorspellingen gedaan voor het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor dat jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van 61.000 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 7.500 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 6.000 miljoen JPY of een gewone winst per aandeel van 79,72 JPY.