MarketScreener is traditioneel niet mals voor luchtvaartmaatschappijen. De sector staat bekend als onbenaderbaar, en terecht, als men kijkt naar de rampzalige geschiedenis van waardecreatie voor aandeelhouders.

Met uitzondering van het geval Ryanair vindt men nergens slechtere prestaties, zelfs niet bij autofabrikanten of staalproducenten. Dat zegt toch wat.

Dat gezegd hebbende, voor Air Canada — die afgelopen vrijdag haar jaarresultaten publiceerde — was het jaar 2023 meer dan goed. De omzet bereikte een historisch record en de operationele marge kwam voor het eerst in negen jaar weer in het tweecijferige gebied.

Ook op het niveau van de kasstromen was de dynamiek positief, wat het bedrijf in staat stelde om 2,5 miljard dollar aan schulden terug te betalen en zo terug te keren naar een minder onfatsoenlijk niveau van financiële hefboomwerking. De ondernemingswaarde nadert nu de 12 miljard dollar, gelijk verdeeld tussen aandeelhouders en schuldeisers.

We mogen echter niet vergeten dat als Air Canada dit jaar haar winst heeft opgevoerd, wat deels te danken is aan drie uitzonderlijke elementen:

1. Een uitstekend toeristisch seizoen.

2. 430 miljoen dollar aan financiële inkomsten dankzij de vergoeding van de in Amerikaanse dollar aangehouden kasreserves — die sinds de kapitaalverhogingen tijdens de pandemie overvloedig zijn — profiterend van de stijgende rentevoeten.

3. 389 miljoen dollar aan gunstige wisselkoerseffecten door de val van de Canadese dollar.

Er is dus reden om het enthousiasme te temperen en het zeer lage winstveelvoud waartegen het aandeel wordt gewaardeerd — minder dan vijf keer de verwachte winst voor het komende jaar — met een korreltje zout te nemen, want een stijgende rente betekent ook een toename van de schuldenlast. Het bedrijf zal de impact hiervan immers voelen bij de volgende herfinanciering.

Tussen 2015 en 2020 had Air Canada — net als andere Amerikaanse maatschappijen — haar kasstromen aangewend voor aandeleninkoopprogramma's. Dit, om uiteindelijk tijdens de pandemie geconfronteerd te worden met een tekort aan liquiditeiten toen het de verliezen van 6 miljard dollar moest absorberen.