De raad van bestuur van Air China Limited maakt hierbij het volgende bekend: op 27 september 2022 heeft de heer Song Zhiyong, wegens verandering van werk, met onmiddellijke ingang zijn functies als uitvoerend bestuurder, voorzitter (de "Voorzitter"), lid van het Strategie- en Investeringscomité, lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité en voorzitter van het Comité voor de Veiligheid van de Luchtvaart van de Raad van Bestuur neergelegd; op dezelfde dag werd de heer Ma Chongxian met onmiddellijke ingang verkozen tot voorzitter van de Vennootschap. Als gevolg van deze werkaanpassingen is de heer Ma Chongxian met ingang van de onderhavige datum niet langer vice-voorzitter en voorzitter van de Vennootschap. Het mandaat van de heer Ma Chongxian als Voorzitter van de Onderneming eindigt aan het einde van de termijn van de huidige zitting van de Raad.

De heer Song Zhiyong en de heer Ma Chongxian bevestigen dat geen van hen onenigheid heeft met de Raad en de Onderneming en dat zij zich niet bewust zijn van enige kwestie met betrekking tot de bovenstaande wijzigingen die onder de aandacht van de aandeelhouders van de Onderneming moet worden gebracht. De heer Ma Chongxian, 57 jaar oud, studeerde af aan het departement economie van de universiteit van Binnen-Mongolië met een bachelordiploma in planning en statistiek en heeft een EMBA-diploma van de Tsinghua universiteit. De heer Ma begon zijn carrière in de burgerluchtvaartindustrie in juli 1988 en was van april 2010 tot mei 2021 vicepresident en lid van het Permanent Comité van het Communistisch Partijcomité van Air China, en van december 2016 tot april 2021 vicepresident en lid van de Groep van Leidinggevende Partijleden van China National Aviation Holding Corporation Limited ("CNAHC").

Van april 2021 tot september 2022 was hij plaatsvervangend secretaris van de Leading Party Members' Group van CNAHC en sinds mei 2021 directeur van CNAHC. Van mei 2021 tot september 2022 was hij algemeen directeur van CNAHC en tegelijkertijd voorzitter en plaatsvervangend secretaris van het Communistisch Partijcomité van de onderneming. De heer Ma is sinds juni 2021 niet-uitvoerend bestuurder van Cathay Pacific, sinds juli 2021 uitvoerend bestuurder van de Vennootschap en van juli 2021 tot september 2022 vicevoorzitter van de Vennootschap.

Hij is sinds september 2022 voorzitter en secretaris van de Leading Party Members' Group van CNAHC en voorzitter en secretaris van het Communistisch Partijcomité van de Vennootschap.