Airports of Thailand Public Company Limited heeft aangekondigd dat de vergadering heeft besloten om AOT-directeuren te benoemen tot leden van het subcomité overeenkomstig de statuten van AOT, met ingang van 30 januari 2024, en wel als volgt: Mevrouw Kanphakamon Sophatphirunnasak benoemen tot lid van de Remuneratiecommissie. Derhalve is de samenstelling van de Remuneratiecommissie als volgt: Police Lieutenant General Jirabhop Bhuridej Voorzitter (Onafhankelijk Bestuurder), Dhr. Phantong Loykulnanta Lid, Miss Kanphakamon Sophatphirunnasak Lid (Onafhankelijk Bestuurder). De heer Sarawut Songsivilai benoemen tot voorzitter van de Corporate Governance Commissie en Air Chief Marshal Manat Chavanaprayoon benoemen tot lid van de Corporate Governance Commissie.

Derhalve is de samenstelling van het Corporate Governance Comité als volgt: De heer Sarawut Songsivilai Voorzitter, Air Chief Marshal Manat Chavanaprayoon Lid (Onafhankelijk Bestuurder), Voorzitter Lid en Secretaris. De heer Yongyutt Chaipromprasith benoemen tot voorzitter van het Risicobeheercomité en mevrouw Kanphakamon Sophatphirunnasak benoemen tot lid van het Risicobeheercomité. Daarom is de samenstelling van het Risicobeheercomité als volgt: De heer Yongyutt Chaipromprasith als Voorzitter (Onafhankelijk Bestuurder), Mevrouw Kanphakamon Sophatphirunnasak als Lid (Onafhankelijk Bestuurder) en Voorzitter, Lid en Secretaris.